Nieuws

9 november 2020

Nieuwe regionale mbo-opleiding voor landmeetkunde spreekt jongeren aan

Voor een opleiding Landmeetkunde lopen nog maar weinig jongeren warm. Hierdoor loopt het tekort aan landmeetkundigen op. Een groot probleem, ook voor MUG Ingenieursbureau, die besloot om het probleem dan maar zelf aan te pakken. Zij ontwikkelde een opleidingsprogramma waarmee zij aardig wat jongeren weet te enthousiasmeren voor dit veelzijdige buitenvak.

5 november 2020

Archeologen vinden veel historische voorwerpen bij Camminghaburg

Archeologen van MUG Ingenieursbureau hebben bij het Cambuursterpad in Leeuwarden veel vondsten gedaan op de rand van het oude kasteelterrein van de familie Cammingha.

4 november 2020

MUG Ingenieursbureau ondertekent vierjarige raamovereenkomst infra met SED

Deze week ondertekenden de drie West-Friese burgemeesters en MUG Ingenieursbureau het contract voor een vierjarige overeenkomst. De komende jaren verleent MUG ingenieursdiensten aan de drie West-Friese gemeenten en ontzorgt ze daarmee op het gebied van infra.

29 oktober 2020

Zonneparken Buinerveen en Stadskanaal aangesloten en in gebruik

Op 23 oktober 2020 zijn de nieuwe zonneparken Buinerveen en Stadskanaal aangesloten op het elektriciteitsnet van TenneT. Met een oppervlakte van in totaal 118 hectare en een opbrengst van totaal 146 megawattpiek leveren de parken jaarlijks elektriciteit voor zo'n 44.900 huishoudens.

28 oktober 2020

René Wijma helpt CROW met RAW 2020 vanuit passie voor de RAW-systematiek

Wijma is een echte RAW-ambassadeur en spelregelman. Vanuit zijn passie voor RAW hielp hij CROW met RAW 2020. “Het is een kunst om een goed bestek te maken. Alle bestekken zijn project specifiek en maatwerk. Dit vergt persoonlijke aandacht en vakmanschap."

27 oktober 2020

Bodemkwaliteitskaarten

In samenwerking met Artifex Terra maakt MUG Ingenieursbureau sinds kort ook bodemkwaliteitskaarten. Hierin wordt de jarenlange kennis van dataverwerking en GIS-applicaties van MUG Ingenieursbureau gecombineerd met 25 jaar kennis van bodemonderzoek, -sanering en -beleid van Artifex Terra.

8 september 2020

De ontwikkeling van BIM en GIS

Deze week staat er een interview met Hans Hainje in BIGnieuws. Het artikel gaat over het toepassen van 3D in elke stap van de keten en de combinatie van informatie uit BIM en GIS. Centrale vraag: hoe knoopt MUG Ingenieursbureau BIM en GIS concreet aan elkaar?

11 augustus 2020

Archeologen tonen omwonenden Ring Zuid archeologische vondsten

Op zaterdag 8 augustus 2020 kregen 75 omwonenden van Ring Zuid een exclusief kijkje op de vondsten die gedaan zijn bij de archeologische opgraving rondom zaagmolen De Zaayer. De opgravingen zijn gedaan in verband met de aanleg van de nieuwe ringweg. Archeologen Cuno Koopstra, Gert Jan de Roller en André Pleszynski doorstonden de hitte om de bezoekers mee terug te nemen in de tijd.

15 juli 2020

Eerste 10 branche erkende certificaten uitgereikt van Stichting Geo Innovatie

Op dinsdag 14 juli 2020 zijn de eerste 10 branche erkende certificaten uitgereikt aan de cursisten van de opleiding Landmeetassistent – Geo inwin operator van de Stichting Geo Innovatie.

7 juli 2020

Werkingsgebieden omgevingswet ontzorgd door MUG, Rho en Geodan FLO Legal

Op maandag 6 juli 2020 ondertekenden MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte en Geodan FLO Legal een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking.

26 juni 2020

Zuiverende Maalkommen en KRW-oevers in het nieuws

Deze week stond het project ‘Zuiverende Maalkommen en KRW-oevers’ van Wetterskip Fryslân in de Leeuwarder Courant. Samen met partner Altenburg en Wymenga werkt MUG Ingenieursbureau aan dit bijzondere project dat gerealiseerd wordt door Jelle Bijlsma. MUG Ingenieursbureau verzorgt de voorbereiding, de directievoering en het toezicht voor Wetterskip Fryslân. We leggen de foto uit de krant graag uit, want er is van alles te zien!

9 juni 2020

Herinrichting van winkelplein ‘de Blink’ in Uithuizen is klaar

Met het aanbrengen van de laatste bankjes langs de kademuren is het werk aan de Blink in Uithuizen gereed.

Certificering