Landmeten

Inwinnen van bodem- en omgevingsdata

Bij MUG gebruiken we voor het uitvoeren van metingen geavanceerde en betrouwbare meetinstrumenten. Elke landmeter heeft deze standaard in zijn uitrusting. Met regelmaat worden deze instrumenten vervangen door de nieuwste uitvoeringen waardoor u altijd verzekerd bent van een landmeter met de nieuwste technieken en mogelijkheden.

Onze landmeters zijn ook breder dan alleen meten. Zijn doen na het meten ook de eerste fase van de verwerking. Dat brengt kwaliteit en nauwkeurigheid want daardoor kan de landmeter zijn eigen werk controleren en u als opdrachtgever snel van de gewenste resultaten voorzien.

Situatie en hoogte landmeten

Op RD-NAP basis meten we alle voorkomende situaties en objecten. Dat zijn situaties voor bijhouding van de BGT, maar ook voor andere doelen zoals een terreinkaart of een plattegrond. Maar zijn we ervaren in het meten voor ontwerp en nieuwbouwprojecten. Dan landmeten een combinatie van situaties en hoogtes in de vorm van een Digitaal Terrein Model (DTM) Dit geeft een gedetailleerd beeld van het terrein waarop vervolgen het ontwerp gebaseerd kan worden. Indien een terrein moeilijk toegankelijk of onveilig is kunnen wij een DTM meten met drone beelden. Hiermee leveren we een betrouwbaar bestand zonder het terrein te betreden.

Wij zijn gespecialiseerd in het meten van (dwars)profielen van waterwegen en dijken. Daarom zijn wij bij waterschappen een graag geziene partner. Deze metingen worden vaak gebruikt om vast te stellen of dijken en waterwegen nog aan de vastgestelde specificaties voldoen.

Deformatiemeting

Deformatie is het verschuiven of verzakken van bouwwerken maar ook  kunstwerken als bruggen en viaducten. MUG Ingenieursbureau verricht dagelijks voor diverse doeleinden metingen om deformatie vast te stellen. Om deformatie aan objecten te kunnen aantonen, worden meerdere keren zeer nauwkeurige metingen verricht. Door de verschillende metingen met elkaar te vergelijken kan de grootte en de richting van de deformatie worden bepaald.

Het opzetten en uitvoeren van een deformatiemeting is maatwerk. Samen met de opdrachtgever inventariseren we de risico’s en zoeken we naar een economisch en technisch verantwoorde oplossing om schade te voorkomen of om aan te tonen dat er al dan niet deformatie is opgetreden. Deformatiemetingen worden veelal verricht bij: graafwerkzaamheden, bouwactiviteiten, grondwateronttrekking, bodemdaling door gas- en zoutwinning, en naar aanleiding van aardschokken.

Ook voor het uitvoeren van doorgaande waterpassingen heeft MUG de specialisten in huis. Aan grote projecten zoals de bijhouding van het NAP netwerk voor Rijkswaterstaat hebben we regelmatig mee kunnen werken en veel ervaring opgebouwd om deze metingen betrouwbaar en efficiënt te kunnen uitvoeren.

Software voor landmeten 

Een van de softwarepakketten waar MUG Ingenieursbureau gebruik van maakt voor de inwinning van data is Carlson, de Geo-ICT oplossing voor landmeten. Carlson-software wordt door MUG Ingenieursbureau voornamelijk ingezet in projecten bij waterschappen waar data ingewonnen moet worden in het kader van beheer. Uniek aan de Carlson-software is dat rechtstreeks gebruik gemaakt wordt van ArcGIS-data en dat het resultaat ook een ArcGIS-bestand is. Daarnaast maken we uiteraard gebruik van software als de Autodesk producten, Move, Leica Captivate en Cyclone en indien gewenst DgDialog en Microstation.

Recente projecten

Certificering