3D-laserscannen

3D-laserscannen is een techniek waarmee met behulp van een 3D-laserscan in korte tijd heel veel punten in 3D ingewonnen kunnen worden. De laserscanners tasten met een roterende laserstraal alle objecten af die voor de lens komen en slaan deze op in een puntenwolk. In deze puntenwolk kan met software gemeten worden.

MUG Ingenieursbureau heeft drie laserscanners in gebruik waarmee we gebouwen, objecten en complexe installaties kunnen inscannen. Denk daarbij aan heftorens bij sluizen, ballastkelders van bruggen, brugdekken en kunstwerken. Ook scannen we regelmatig archeologische opgravingen om op een later moment te kunnen terugkijken waar bepaalde objecten zijn gevonden.

3D laserscan voor gebouwen 

3D laserscannen is met name heel geschikt om gebouwen (binnen- en buitenkant) en complexe installaties nauwkeurig in te meten. Vooral waar het gaat om bestaande objecten die onderdeel uitmaken van een nieuw ontwerp is deze techniek erg efficiënt. Het scannen gaat snel en alles wat je ziet wordt vastgelegd (what you see is what you get). Het verwerken gaat met behulp van software en daarin zijn voldoende controles ingebouwd om zeker te zijn van kwaliteit en nauwkeurigheid.

3D-laserscan de basis voor BIM 

Ook kunnen we deze puntenwolk modelleren naar een 3D-model. Deze modellen zijn zeer geschikt als basis voor een Bouwwerk Informatie Model (BIM) maar ook goed geschikt voor presentatiedoeleinden als bijvoorbeeld een 3D-model  van een nog te bouwen gebouw.

Inpandige metingen worden ook vaak gebruikt voor het bepalen van de beschikbare ruimtes en verhuurbare vloeroppervlaktes conform de diverse NEN normen. MUG Ingenieursbureau is gecertificeerd om te leveren conform de NEN 2580.

Recente projecten

Certificering