Verkeersveiligheidsaudit

Onafhankelijke verkeersveiligheidscontrole rijkswegen

Een verkeersveiligheidsaudit (VVA) is een onafhankelijke, gedetailleerde, systematische en technische verkeersveiligheidscontrole van de ontwerpkenmerken van een infrastructuurproject, van planning tot eerste gebruik. De verkeersveiligheidsaudit geeft een gedetailleerd overzicht van de onveilige kenmerken van een weg infrastructuurproject.

Doel van de verkeersveiilgheidsaudit is om in een vroegtijdig stadium te weten te komen of en op welke manier de weg risico’s oplevert voor de verkeersveiligheid. Zo kan de wegbeheerder deze risico’s nog wegnemen tijdens het ontwerpproces en rondom het moment dat de weg in gebruik wordt genomen. Een verkeersveiligheidsaudit is een verplicht onderdeel van het ontwerpproces bij rijkswegen. Over niet-rijkswegen spreekt men van een toets en mag het resultaat van deze toets niet gelden of gepresenteerd worden als een verkeersveiligheidsaudit rijkswegennet.

Het auditteam

Een VVA wordt door 2 auditoren uitgevoerd:

  • Onafhankelijk: niet betrokken bij de voorbereiding en de uitvoering
  • Gedetailleerd: ontwerp en de inrichting van de weg op alle onderdelen apart en integraal voor alle weggebruikers
  • Systematisch: meerdere momenten (4 fasen)
  • Verkeerstechnisch: weginfrastructuur in relatie met de omgeving
  • Gedragspsychologisch en zintuigfysiologisch: een eenduidige interpretatie van de verstrekte informatie op en langs de weg in relatie tot de omgeving

Het auditteam rapporteert over de mate waarin de veiligheid voor alle weggebruikers is gegarandeerd. Het auditteam maakt gebruik van normen, richtlijnen, handboeken en andere publicaties uit het vakgebieden hun eigen expertise en ervaringen. Een VVA omvat echter meer dan alleen het toetsen van het ontwerp of de situatie aan de richtlijnen. In samenhang met de specifieke lokale omstandigheden worden - op basis van het totale ruimtelijke wegbeeld - de verkeersonveilige elementen opgespoord.

Gecertificeerde VVA-auditors

Voor het rijkswegennet mogen auditrapporten alleen uitgebracht worden door op deskundigheid en ervaring geselecteerde, gecertificeerde auditors. In Nederland zijn 15 personen gecertificeerd als auditor voor het rijkswegennet. Bij MUG Ingenieursbureau hebben we Minco Kramer als gecertificeerde auditor in huis.

Recente projecten

Certificering