Privacy

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We maken helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Ook leggen we uit hoe gegevens kunnen worden ingezien, gewijzigd of verwijderd. We vinden het belangrijk dat om transparant te zijn en raden aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

a. Visie van Dijkstra Groep op privacy

Persoonsgegevens worden met Dijkstra Groep gedeeld wanneer iemand klant wordt, contact met ons heeft of leverancier is. Denk aan naam, telefoonnummer of e-mailadres. Maar ook het IP-adres wordt geregistreerd wanneer onze website bezocht wordt. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met een persoon. Zzp-er of eenmanszaak? Dat ziet Dijkstra Groep ook als een persoon omdat het gaat om gegevens die direct of indirect iets over een persoon vertellen.

Wij vinden het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen we op het moment dat we persoonsgegevens vragen en via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer vragen, dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met expliciete toestemming.
 • Eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wanneer wij persoonsgegevens delen maken we afspraken met derde partijen om ervoor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemenom persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Rechten van individuen respecteren om persoonsgegevens op aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

b. Soort persoonsgegevens

Bij contact met Dijkstra Groep, kan het zijn dat er bepaalde gegevens worden uitgewisseld. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. Onderstaand benoemen wij alle mogelijk persoonsgegevens die wij verwerken. We verwerken ze niet altijd allemaal, dit is afhankelijk van het soort relatie, de dienst waar het omgaat en de toestemming die we hebben.

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • Cv
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • IBAN
 • Leeftijd
 • Motivatiebrief
 • NAW-gegevens
 • Opleidingsniveau
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiersin cookies en surfgedrag op onze websites
 • Telefoonnummer
 • Overige persoonlijke informatie wordt toegestuurd via e-mail en wij registeren voor het beantwoorden van vragen of behandelen van klachten.

c. Waarom slaan we persoonsgegevens op?

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten worden gebruikt):

 • Het uitvoeren van een overeenkomst
 • Afstemming om mogelijke klanten te beoordelen.
 • Voldoen aan een wettelijke verplichten, dit kan zijn omdat het moet voor de belasting, toezichthouders of andere voorschriften.
 • Verwerking van sollicitaties
 • Het beantwoorden van vragen die bij ons binnen komen
 • Klachtafhandeling
 • Versturen nieuwsbrief
 • Het goed laten functioneren van onze website
 • Het verbeteren en vindbaar maken van onze website

d. Verstrekking aan derden

Wanneer wij persoonsgegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een verwerkersovereenkomst) voor dat gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. In de voorwaarden stellen we eisen over beveiliging en beheer van persoonsgegevens. Ook komen wij hierin overeen dat persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Belangrijk hierbij is om te weten dat wij de verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

e. Beveiliging van gegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot  persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

f. Wijzigingen in deze privacy verklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Persoonlijke gegevens worden nooit zonder toestemming voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor ze zijn afgegeven.

Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen om van wijzigingen op de hoogte te blijven.

g. Cookies

Dijkstra Groep gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag bijhouden zodat we inhoud kunnen aanbieden die afgestemd op de bezoeker. Afmelding voor cookies is mogelijk door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd door de browsergeschiedenis te verwijderen.

h. Inzage, correctie, wijzigen of het verwijderen van eigen persoonsgegevens

Het is binnen Dijkstra Groep altijd mogelijk om persoonsgegevens in te zien of een verzoek te doen om deze te corrigeren, te wijzigen of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij Dijkstra Groep om langs te komen. Legitimeren is hiervoor essentieel. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Onze contactgegevens staan hieronder.

i. Contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring, kan altijd contact met ons worden opgenomen. Natuurlijk helpen wij graag verder met vragen of klachten over verwerking van persoonsgegevens. Mochten we er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan kan je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van Dijkstra Groep zijn:

Dijkstra Groep
Zernikelaan 8
9351 VA Leek
0594 55 24 74
info@dijkstra-groep.nl

Open het document in pdf.

Certificering