Energie

Gebundelde kennis zorgt voor snellere realisatie van energieprojecten.

De overgang naar andere, duurzamere vormen van energie is in volle gang. Zonneparken, windparken, warmtenetten, waterstof; allemaal ontwikkelingen die vol gas gaan. Ook vanuit MUG Ingenieursbureau dragen we ons steentje hieraan bij.

Partner in energietransitie

MUG Ingenieursbureau is dé partner voor alle partijen die zich bezighouden met de energie- en warmtetransitie. Wij werken bijvoorbeeld veel voor provincies, gemeenten, ontwikkelaars, aannemers en energieleveranciers.

Wij zijn praktische denkers die op basis van kennis en ervaring van zowel de energiewereld, infrastructuur, bodem als omgevingsmanagement een uniek portfolio aan oplossingen bieden. Door projecten dusdanig te faciliteren en ervoor te zorgen dat alle partijen hun specifieke kennis of expertise in kunnen brengen, laten wij projecten niet alleen slagen, maar ook efficiënter verlopen.

Praktische Denkers

Wij denken na over de oplossing en zijn in staat om deze uit te voeren. Deze meerwaarde laten we zien in projecten, waarin we belangen bij elkaar brengen en verschillende stakeholders samen laten werken. Wat vindt het bevoegd gezag belangrijk? Hoe staat u erin en wat zijn de mogelijkheden binnen wettelijke spelregels? Elk belang is anders en wij kunnen dit bij elkaar brengen. Met daarbij onze ingenieurskennis vanzelfsprekend bijgevoegd.

De kracht van samenwerken

Binnen energieprojecten komt de kennis van ons hele ingenieursbureau samen; onze kennis van milieu & archeologie, van infra, water en natuur en die van geodesie en geo-ICT. Daarnaast werken we samen met Koninklijke Sjouke Dijkstra voor de realisatie en het onderhoud van energieprojecten. Op deze wijze kunnen we u ondersteunen van haalbaarheidsvraagstukken tot en met de beheer en onderhoudsfase.

Partner in de energietransitie

Samen met Koninklijke Sjouke Dijkstra werkt MUG Ingenieursbureau aan projecten die bijdragen aan de energietransitie. Samen hebben wij uitgebreide kennis en ervaring rondom energieprojecten in huis om u tijdens iedere stap van uw project te begeleiden.

Recente energie projecten

Certificering