Geo-tools

Apps, portalen en dashboards

Vaak is data versnipperd over meerdere applicaties en formaten. Dat maakt het moeilijk om slim om te gaan met deze data en deze efficiënt binnen de organisatie en eigen werkprocessen te gebruiken. MUG faciliteert daarom (online-) projectportalen waarmee u al deze data op één centrale plek heeft staan.

Denk aan omgevings-, beheer- en projectportalen. Met deze (online) Geo-oplossingen ontsluit u informatie, geo-data en kennis in één digitale omgeving. Zeker in ruimtelijke projecten kunnen informatie en data hierdoor nog beter worden ingezet en benut.

Portalen en dashboards

Terreinbeheerders als Omrin, Akzo en Schiphol maken gebruik van onze portalen voor het beheren van terreinen en objecten. Voor ontwikkelingsprojecten zoals de aanleg van een wind- of zonnepark ontwikkelen wij omgevingsportalen om in een digitale omgeving data te beheren en te analyseren. Voor het project Aanpak Ring Zuid (Groningen) hebben we een projectportaal ingericht waarin alle projectdata en onderzoeken digitaal toegankelijk zijn gemaakt via een kaart. Maar ook voor gemeenten, waterschappen en private partijen levert MUG portalen waarin data wordt beheerd en wordt vertaald naar informatieproducten.

Ook is het prima mogelijk om met aanvullende apps (buiten) data in te winnen welke realtime wordt verwerkt in het portaal. Onze adviseurs kunnen dit voor u inrichten en beheren.

GEO-APPS

In veel projecten zijn geo-apps een waardevolle aanvulling. Deze apps maken kaarten toegankelijk via mobile-devices en zorgen ervoor dat data eenvoudig toegevoegd of beheerd kan worden. Onze experts ontwikkelen geo-apps voor al uw projecten en of processen. Niet alleen het beheer van de data kunnen wij op deze wijze voor u organiseren, maar ook de digitale inwinning en verwerking van data nemen wij hier indien gewenst in mee. Voorbeelden van apps zijn inspectie-apps voor gebouwenbeheerders of schouwapplicaties voor waterschappen.

Recente projecten

Certificering