Bodeminformatie(systemen)

Bij het werken met bodemdata staat datakwaliteit altijd voorop. Om interne medewerkers en externe partijen, zoals burgers, makelaars en grondverzetbedrijven, de juiste informatie te kunnen geven, is het van belang dat de data juist en volledig zijn.

Het data-op-ordeteam heeft veel ervaring met het invoeren, bewerken en het beheren van bodeminformatie in de bekende bodeminformatie-systemen (Nazca-i Bodem, Key2Bodem, Squit(XO) Bodem, Squit iBIS, PowerBis). Wij maken hierbij gebruik van een eigen ontwikkelde invoermodule. Deze zorgt ervoor dat er door allerlei innovatieve oplossingen op een efficiënte wijze gegevens ingevoerd kan worden. Door een minimaal aantal handmatige handelingen wordt de kans op (typ)fouten geminimaliseerd en gaat de kwaliteit aanzienlijk omhoog ten opzichte van volledig handmatige invoer.

Bodeminformatie AVG-proof

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, een nieuwe privacywet die voor de hele Europese Unie geldt en past bij de gedigitaliseerde samenleving van nu. Ook in een Bodem Informatie Systeem (BIS) worden gegevens van particulieren geregistreerd die betrekking hebben op locatie, onderzoek of vermelding van eigendom. Omdat in veel gevallen deze data ook (extern) wordt gepubliceerd is het voor overheden niet wenselijk dat deze gegevens in het BIS voorkomen omdat dit een probleem oplevert in het voldoen aan de AVG. Inmiddels hebben we voor verschillende gemeenten het bodeminformatieysteem ‘AVG-proof’ gemaakt. Niet alleen voor Bodem Informatie Systemen, ook voor andere (digitale) informatiesystemen is onze aanpak in het ‘AVG-proof’ maken toepasbaar.

Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON)

Per 1 januari 2019 moet iedere gemeente haar netwerkinformatie via het KLIC-WIN-systeem ontsluiten. Dit is nodig voor het KLIC-systeem (Kabels- en Leidingen InformatieCentrum). Als leidingbeheerder bent u verplicht om leidinggegevens 24 uur per dag digitaal beschikbaar te stellen aan belanghebbenden. Aan de opbouw van het bestand én aan de betrouwbaarheid van deze gegevens zijn voorwaarden verbonden. We helpen u bij de inventarisatie, implementatie en mutatie van uw WIBON-systeem. Met de aankomende invoering van de Omgevingswet wordt dit alleen maar belangrijker. Ons ‘Data-op-orde’-team kan u hierbij prima ondersteunen.

Recente projecten

Certificering