Archeologie

Onze archeologen zijn zeer ervaren en hebben een schat aan historische kennis. Ze kennen de bodem en zorgen voor een doeltreffende aanpak.

Bij de ontwikkeling en realisatie van plannen is archeologie altijd een factor om rekening mee te houden. Om aan uw archeologische zorgplicht te voldoen, is archeologisch onderzoek soms noodzakelijk voorafgaand aan civieltechnische werkzaamheden. Bij MUG Ingenieursbureau streven we altijd naar betrouwbaar onderzoek en slimme oplossingen, die aansluiten bij uw archeologische vraag of opdracht.

Wij kennen de bodem

Of het nu gaat om klei-, zand-of veengrond: onze archeologen hebben (regio)kennis, ervaring en zijn thuis in onderzoek naar verschillende typen bodems. Dit resulteert in betrouwbare adviezen en onderbouwde keuzes. En in rapportages met helder kaartmateriaal, duidelijke conclusies en aanbevelingen. Hierbij werken we altijd toe naar een zo economisch en efficiënt mogelijke planoplossing. We zijn gecertificeerd (BRL 4000) voor alle protocollen landbodems. Onze senior archeologen (actor-geregistreerd) kunnen alle facetten van archeologisch onderzoek uit te voeren, van onderzoek tot advies en begeleiding. Dit doen we voor gemeenten, projectontwikkelaars en aannemers.

Praktische denkers

Archeologisch onderzoek en bijhorend advies gaat ook over de kunst om de ander te verstaan. Wat vindt het bevoegd gezag belangrijk, hoe staat u erin en wat zijn de mogelijkheden binnen wettelijke spelregels? Elk belang is anders, maar wetten en regels zijn dit niet. Daarom zorgen we zoveel mogelijk voor een oplossing waarmee iedereen verder kan.

De kracht van de samenwerken

De zorg voor archeologie gaat over schaal, tijd en geld. En dan is een slimme aanpak gewenst. Een goede samenhang in werkzaamheden kan voor een versnelling of meer kostenefficiëntie zorgen. Die kansen grijpen we graag voor u aan.

Recente projecten Archeologie

Certificering