Een goed plan is het halve werk

Planvorming van duurzame energieprojecten

De beschikbare ruimte in Nederland is klein en de eisen, wetgeving van benodigde vergunningen zijn groot. Wij kunnen deze puzzel voor u oplossen. Onze kennis van wetgeving en omgeving resulteert in tijdwinst en draagvlak tijdens het planvorming en vergunningentraject.

Voor een snellere oplevering

Wij realiseren draagvlak en daardoor tijdwinst. Een transparant proces met belanghebbenden en bevoegd gezag zorgt voor draagvlak. Door praktisch te denken en slim te doen lopen wij altijd drie stappen voor. Procedures versnellen wij door als partners samen te werken met ontwikkelaars, omgeving en bevoegde gezagen. Onze tools en apps met duidelijke analyses en inzichten helpen hierbij, zodat u zelf te allen tijde op de hoogte bent. Van A tot Z regelen wij onder andere de vergunningen, planologie en tracéstudies inclusief zakelijk recht. Zo staat uw project sneller goed op de juiste plek.

Tracéstudie 

In de ondergrond van Nederland ligt zo’n 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen en deze hoeveelheid is aan het toenemen. Denk eens aan de aanleg van glasvezelnetwerken en de aansluiting van zonne- en windparken op het stroomnet. Voordat een kabel of leiding de grond in kan, is er een behoorlijke puzzel om op te lossen. MUG Ingenieursbureau kent de puzzelstukjes en legt deze in toenemende mate op de juiste plek met behulp van GIS.

Een hoop gegevens zijn openbaar op te vragen. Zo kunnen gegevens van aanwezige kabels en leidingen in een gebied worden opgevraagd en kunnen ook gegevens over beschermde gebieden, zoals natuurgebieden, en bestemmingsplannen online worden gevonden. Aan de hand van openbare data kan al een hoop informatie worden gewonnen. Wanneer de datalagen over elkaar heen worden gelegd in GIS kunnen er al knelpunten in kaart worden gebracht. In steeds grotere mate is het ook mogelijk om deze data geautomatiseerd te verwerken.

Naast deze gegevens is de situatie buiten, in het veld, natuurlijk iets wat aandacht verdient. De informatie die buiten wordt verzameld kan direct worden toegevoegd aan de GIS-omgeving. Dit geldt ook voor wensen die kenbaar worden gemaakt in gesprekken met relevante bevoegde gezagen en stakeholders. Zo worden onzichtbare puzzelstukjes zichtbaar gemaakt en kan er worden gewerkt van meerdere varianten naar één tracévariant.

Vergunningen

Wij versnellen procedures meestal, dit kan door de ‘wij’ te creëren tussen ontwikkelaars, omgeving en bevoegde gezagen. Door samen te werken als partners werken we niet alleen efficiënter, maar ook prettiger samen. Onze tools en apps met duidelijke analyses en inzichten ondersteunen dit. Wij regelen de Omgevingsvergunning, MER, bestemmingsplanwijziging en tracéstudies inclusief zakelijk recht.

Recente Energieprojecten

Certificering