Contact met stakeholders en omgeving

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Bij projecten met een grote impact op de omgeving is de inzet van een omgevingsmanager een vereiste en van grote meerwaarde. MUG zet omgevingsmanagers in tijdens de verschillende projectfasen. Omgevingsmanagement begint bij MUG bij het opstellen van een stakeholderanalyse en een passende strategie. Ook dragen we zorg voor vergunningenmanagement en houden nauw contact met de betrokkenen in voorbereiding op en tijdens realisatie van een energieproject. Onze omgevingsmanagers vormen de schakel tussen de projectorganisatie en de projectomgeving en verliezen zowel de projectbelangen als het belang van de omgeving niet uit het oog.

Waarom omgevingsmanagement?

Het realiseren van projecten vergt meer dan technisch vermogen. Om projecten succesvol uit te kunnen voeren moet er ook worden voldaan aan juridische eisen of vergunningsvereisten. Ook wil je stakeholders betrekken bij het project om weerstand, vertraging of financiële schade te voorkomen. Onze omgevingsmanagers zijn gespecialiseerd in vergunningenmanagent, stakeholdermanagement en het coördineren van benodigde onderzoeken.

De juiste mate van betrokkenheid

Met het opstellen van een stakeholderanalyse en een participatieplan zorgen wij voor een duidelijk overzicht van alle betrokkenen en hoe, wanneer en in welke mate er participatie plaatsvindt. Dit kunnen bijvoorbeeld stakeholdergesprekken met grondeigenaren, informatievoorziening in de vorm van brieven of het organiseren van bijeenkomsten zijn.

Behoud van draagvlak tijdens de uitvoering

Gedurende de uitvoeringsfase van een project vervullen onze omgevingsmanagers ook een belangrijke rol. Zij zijn de schakel tussen de projectomgeving en het projectteam. Het onderhouden van contacten met stakeholders, waaronder perceeleigenaren en andere betrokkenen, is van groot belang om ook in deze fase draagvlak te behouden. Door het onderhouden van een goede relatie met stakeholders zorgen we voor het voorkomen van negatieve berichtgeving en klachten.

GIS-tooling

Doormiddel van de inzet van onze op maat te maken GIS-tool creëren we betrokkenheid onder de interne en externe stakeholders. Met deze tool tonen we geografische informatie over bijvoorbeeld de geplande werkzaamheden, waar de werkstroken zich bevinden of waar de kabel ligt. Interne betrokkenen kunnen daarnaast inzien hoe de voortgang van de vastlegging van zakelijk recht overeenkomsten, benodigde onderzoeken of de uitvoering van het project verloopt.

Recente Energieprojecten

Certificering