Milieu

 Onze milieukundig specialisten streven altijd naar betrouwbaar onderzoek en slimme oplossingen die aansluiten bij uw milieukundige vraag of opdracht.

Bij de ontwikkeling en realisatie van plannen is milieu altijd een factor om rekening mee te houden. Als het gaat om bodem of grondwater wilt u zekerheid over risico’s, milieukundige beperkingen en kosten.

Milieukundig onderzoek

Bij MUG Ingenieursbureau vindt u milieuspecialisten die onderzoeken, adviseren en begeleiden. Dit doen we met eigen mensen. Gecertificeerd, gekwalificeerd en ervaren om tot een passende oplossing voor uw opgave te komen. Altijd conform de geldende normen en protocollen. Onze kracht ligt in meedenken met de opdrachtgever en komen met praktische oplossingen. Zodat u zeker bent van een betrouwbare uitkomst en grip op kwaliteit en kosten heeft.

Wij kennen de bodem

Of het nu gaat om klei-, zand-of veengrond: onze milieukundig specialisten hebben (regio)kennis, ervaring en zijn thuis in onderzoek naar verschillende typen bodems. Dit resulteert in betrouwbare adviezen en onderbouwde keuzes. En in rapportages met helder kaartmateriaal, duidelijke conclusies en aanbevelingen. Hierbij werken we altijd toe naar een zo economisch en efficiënt mogelijke planoplossing. We zijn gecertificeerd voor alle protocollen landbodems.

Praktische denkers

Milieuonderzoek en bijhorend advies gaan ook over de kunst om de ander te verstaan. Wat vindt het bevoegd gezag belangrijk, hoe staat u erin en wat zijn de mogelijkheden binnen wettelijke spelregels? Elk belang is anders, maar wetten en regels zijn dit niet. Daarom zorgen we zoveel mogelijk voor een oplossing waarmee iedereen verder kan.

De kracht van de samenwerken

Milieurisico’s gaan over schaal, tijd en geld. En dan is een slimme aanpak gewenst. Een goede samenhang in werkzaamheden kan voor een versnelling of meer kostenefficiëntie zorgen. Die kansen grijpen we graag voor u aan. Onze afdeling Milieu werkt nauw samen met de afdelingen Infra, Water & Natuur, Archeologie en Geo-ICT & Geo-Info. Hierdoor werken we niet alleen slimmer, maar ook sneller en efficiënter.

Recente projecten Milieu

Certificering