Basisregistraties

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Met het in werking treden van de Wet op de Basisregistratie Ondergrond (BRO) op 1 januari 2018 heeft elk bestuursorgaan de wettelijke taak om gegevens over de ondergrond aan te leveren. Niet elke organisatie vindt hierin zijn weg en kan hierbij ondersteuning dan ook goed gebruiken. Naast ondersteuning bij de data aanlevering naar de BRO door het Data op orde team, kan MUG u projectleiders leveren die u helpen vragen op te pakken als:

  • Welke ondergrondgegevens moeten we aanleveren?
  • Wie is er binnen onze organisatie verantwoordelijk voor de BRO?
  • Hoe kunnen we gegevens aanleveren?
  • Welke afspraken moeten we maken bij het inwinnen van gegevens?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn data voldoen aan de kwaliteitsstandaarden van de BRO?

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De BGT is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland, waarin objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen tot 20 centimeter nauwkeurig zijn vastgelegd. BOR bestaat uit afspraken over benamingen en definities van objecten in openbare ruimtes.

De wet BGT bepaalt dat alle fysieke objecten in Nederland eenduidig worden vastgelegd op een digitale kaart volgens de kaders van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).

Beheer Openbare Ruimte (BOR)

BOR bevat afspraken over de benamingen en definities van de beheergegevens die aan de objecten in deze openbare ruimte gekoppeld kunnen worden. Dat betekent dat de BGT en de BOR op elkaar afgestemd moeten zijn. Dat is bij veel bronhouders (nog) niet het geval. Voornaamste reden is dat dit een tijdrovende bezigheid is. Toch is deze afstemming van wezenlijk belang om de BOR en de BGT optimaal te kunnen benutten. Ook hierin kan het ‘Data-op-orde’-team van MUG Ingenieursbureau u ondersteunen, dankzij de brede ervaring. Onze dataspecialisten hebben kennis van de verschillende beheersystemen van bronhouders en ook hebben zij inhoudelijke kennis met betrekking tot de data.

Recente projecten

Certificering