Archeologische opgravingen

Archeologische opgravingen zijn nodig als er sprake is van archeologische waarden in de ondergrond. De bevoegde overheid van het desbetreffende gebied besluit wat er met de archeologie gebeurt. Als besloten wordt om deze te behouden, dan kunnen de archeologen van MUG Ingenieursbureau een archeologische opgraving doen.

Archeologische opgraving

Archeologische opgraving noemen we ook wel definitief onderzoek, omdat we de vondsten veiligstellen buiten de bodem en meenemen. We onderzoeken de grond laagsgewijs, stellen alle sporen en vondsten veilig buiten de bodem en documenteren alles. Vervolgens nemen we de vondsten mee en verwerken we alle gegevens. Als het nodig is kunnen we verreikend onderzoek doen naar bijvoorbeeld plantenresten, aardewerk, glas en nog veel meer.

Rapportage

Als de archeologische opgraving gedaan is, stellen we de eindrapportage voor u op conform BRL 4000, protocol 4004. Ook het Programma van Eisen (PvE, protocol 4001) en het Plan van Aanpak (PvA) die voor deze opgraving nodig zijn, kunnen we voor u opstellen. Op basis van onze rapportage kunnen overheden ervoor kiezen om een gebied na opgraving vrij te geven.

Recente projecten Archeologie

Certificering