Gedegen onderzoek op maat

Voorbereidend onderzoek energieprojecten

Gedegen onderzoek is nodig om de locatie van het energieproject te conditioneren. Bij ons krijgt u onderzoek op maat. Dit voorkomt bijvoorbeeld onnodig archeologisch -of ecologisch onderzoek. Met meer dan 40 jaar ervaring voor diverse opdrachtgevers zorgen wij voor overzicht, afstemming, een goed afgebakende samenwerking en vertalen dit naar een aanpak op maat. Door bijvoorbeeld archeologie- en bodemonderzoek te koppelen ontstaat besparing én vermindert overlast.

GIS-portaal

Wij zetten alle onderzoeken in een GIS-portaal, een visueel informatiemanagementsysteem voor u op maat gemaakt. Zo kunt u alle informatie altijd en overal raadplegen. Door deze data met omgevingsinformatie, bijvoorbeeld bodem of bestemmingsplan te combineren en de gespreksverslagen in hetzelfde systeem te plaatsen ontstaan er minder fouten. Ook zorgt dit voor een kortere doorlooptijd voor uw wind- en zonne-energie project. Dit is nog maar één voorbeeld van de verschillende mogelijkheden die ons GIS-portaal te bieden heeft.

Thermische geleidbaarheidsmetingen

Bij MUG Ingenieursbureau werken we aan ondergrondse kabeltracés voor bijvoorbeeld zonne- en windparken. Voordat een kabel de grond in kan, is er een behoorlijke puzzel om op te lossen. Eén van die puzzelstukjes is de thermische geleidbaarheid van de grond. Deze beïnvloedt namelijk de warmteafgifte van de kabels. Als de thermische geleidbaarheid van de grond niet goed is onderzocht, kan dit de kwaliteit en levensduur van de kabel aantasten. Door het meten van de thermische geleidbaarheid met g-waarden meetapparatuur, krijgt u inzicht in de benodigde ruimte en thermische bescherming voor de kabels. Op deze manier zijn ze zo rendabel mogelijk en vormen ze geen hinder voor aanwezige kabels en leidingen. Voor vragen of meer informatie over thermische geleidbaarheidsmetingen kunt u contact opnemen met Jip Frank.

Stikstofberekening met de AERIUS Calculator

Bij de realisatie van een weg of een gebouw vraagt u een omgevingsvergunning aan. Eén van de onderwerpen die daarbij een mogelijk bepalende rol speelt, is de stikstofuitstoot tijdens de bouw- en gebruiksfase. Stikstof wordt uitgestoten door zogenaamde emissiebronnen uit meerdere sectoren, denk hierbij aan wegverkeer, mobiele werktuigen, stallen en industrie.

Sinds 2 november 2022 moet bij bouwprojecten ook weer aangetoond worden dat tijdens de bouwfase geen stikstofdepositie is op de omliggende Natura-2000 gebieden. De zogenaamde bouwvrijstelling stikstof is hiermee niet meer aan de orde. Bij MUG Ingenieursbureau brengen wij de emissiebronnen in kaart en bepalen de totale stikstofuitstoot met de AERIUS Calculator. Hiermee berekenen wij de verspreiding van stikstof en het eventuele effect van deze depositie op de Natura-2000 gebieden.

Neem voor vragen of een aanvraag vrijblijvend contact op met onze specialisten Herman Bouma, Niels de Rooij of Kevin Tankink. De volledige stikstofberekening en bijbehorende rapportage kunnen wij leveren binnen twee weken na uw aanvraag.

Recente Energieprojecten

Certificering