Archeologisch bureauonderzoek

Archeologisch bureauonderzoek gebeurt voor vrijwel elk archeologisch onderzoek. Het woord verklapt het al: dit onderzoek vindt plaats achter het bureau en is op basis van bronnen. Bij archeologisch onderzoek wordt snel gedacht aan archeologische opgravingen; met de laarzen in de aarde op zoek naar sporen uit het verleden. Maar dit wordt niet zomaar gedaan.

Archeologisch bureauonderzoek

In het bureauonderzoek stellen de archeologen van MUG Ingenieursbureau een verwachtingsmodel van een (plan)gebied op. Dit doen we aan de hand van alle bestaande kennis in de vorm van kaarten, luchtfoto’s en verstoringsgegevens. We combineren geologische, historische, archeologische en landschappelijke informatie om uiteindelijk een totaal overzicht te krijgen van alle verwachte archeologische waarden in een plangebied.

Archeologische verwachting

Bij de archeologische verwachting wordt een inschatting gemaakt van de aanwezigheid van archeologische waarden. Deze kans kan voor een plangebied laag, gemiddeld of hoog liggen. Afhankelijk van de archeologische verwachting, adviseren wij over nader onderzoek voor (een deel van) het gebied. Al onze onderzoeksresultaten, ondersteund door foto’s en kaarten, vatten wij samen in een rapport.

Booronderzoek

Bij een middelhoge of hoge verwachting voeren wij vrijwel altijd een verkennend booronderzoek uit. U krijgt dan de onderzoeksresultaten van het bureauonderzoek en het booronderzoek in een overzichtelijk rapport.

Het  archeologisch bureauonderzoek wordt uitgevoerd volgens de beoordelingsrichtlijnen BRL 4000, protocol 4002.

Recente projecten Archeologie

Certificering