Contractadvisering

Traditionele of geïntegreerde contractvormen

Elk project heeft specifieke doelstellingen, die voortvloeien uit ambities, beleid, omgeving of andere factoren. De kunst is om vanaf de initiatieffase tot aan de oplevering van het project grip te houden op het realiseren van die doelstellingen.

In projecten wordt doorgaans gewerkt in fases en opdrachtgevers maken daarbij vaak gebruik van de expertise van marktpartijen. Of het nu gaat om engineeringsdiensten of om uitvoering van werk, aan iedere opdracht ligt een contract ten grondslag. Het is belangrijk dat in die contracten de doelstellingen goed worden geborgd.

Ervaren contractadviseurs

Onze contractadviseurs hebben de ervaring om kansen en risico’s te herkennen en u daarom goed te begeleiden in een afweging voor de best passende contractvorm. In ieder project zijn, naast het behalen van de doelstellingen, ook kansen te benutten en risico’s te beheersen. Een juiste aanloop naar een realisatie, een goed passende contractvorm en een zorgvuldige wijze van contracteren van de opdrachtnemer dragen bij aan het optimale resultaat voor uw project.

Hoe nemen we u mee?

In een afwegingssessie met uw team blijkt of een traditionele of juist een geïntegreerde contractvorm het best passend is voor uw doelstellingen, uw organisatie en de kansen en risico’s die we voorzien. Tevens wordt in de sessie duidelijk welk type contract hierbij het best passend is. Onze contractadviseurs stellen samen met onze contractschrijvers veelal RAW- en D&C-contracten op en daarnaast ook Raamovereenkomsten, Bouwteamovereenkomsten en Best Value contracten.

Contractvorm

Alvorens een project kan worden aanbesteed moet er een contract worden opgesteld. Wanneer een project tot op DO-niveau is uitgewerkt, wordt dit gebruikelijk met een RAW-contract gedaan wat is opgesteld volgens de RAW-systematiek. RAW-contracten voorzien in een werkomschrijving op postenniveau met een toevoeging van eisen. Wij maken contracten die passen bij de Standaard 2015 en UAV 2012 en ontzorgen onze opdrachtgevers van het opstellen tot en met het aanbesteden er van.

Wanneer de vraagstelling duidelijk is, maar er meerdere oplossingen mogelijk zijn, wordt een project inclusief een deel van de engineering via geïntegreerde contracten of een bestvalue-traject (BVP) aanbesteed. In tegenstelling tot een RAW-bestek heeft een opdrachtnemer in deze gevallen nog vrijheden om zelf optimalisaties te introduceren. Hierbij wordt een beroep gedaan op de kennis en kunde van opdrachtnemers. Wij maken UAV-gc en BVP-contracten.

Advisering in aanbesteding

Onze contractadviseurs adviseren u graag in een aanbesteding. Dit kan zijn op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding (beste PKV) of laagste prijs. Hiermee staan wij u bij om een optimale meerwaarde voor uw project te creëren en risico’s voor de realisatiefase te minimaliseren. In een sessie met uw team halen wij uw ambities voor het project en de voorziene risico’s op. Deze informatie vertalen wij naar een inschrijvingsleidraad met kwaliteitscriteria en een afgewogen beoordelingsprocedure voor de beste prijs-kwaliteit verhouding. Hierdoor contracteert u de beste opdrachtnemer voor uw projectdoelstellingen!

Recente projecten

Certificering