Maatvoering

Specialistische en efficiënte maatvoering

Maatvoering is essentieel om ervoor de zorgen dat een ontwerp op de juiste plaats gebouwd gaat worden, dat alle onderdelen in elkaar passen en dat het uiteindelijke resultaat overeenkomt met het ontwerp. Zonder betrouwbare maatvoering kan geen enkel civieltechnisch project uitgevoerd worden.

We zorgen al jaren voor betrouwbare maatvoering voor infra- en bouwprojecten. We zijn onder andere gespecialiseerd in nauwkeurige specialistische maatvoering voor alle soorten bouw, beton en kunstwerken en spoor. Ook doen wij deformatiemetingen en monitoring.

Ontwerp

Voor het maken van plannen is het opnieuw in beeld brengen van de huidige situatie erg belangrijk. Alleen dan bent u zeker van een nauwkeurige uitgangssituatie. Van belang bij deze metingen zijn onder andere de belendende percelen en eventuele scheefstand van muren, bomen, riolering en ondergrondse kabels en leidingen. Om een indruk van de hoogteligging van het gebied te krijgen wordt een hoogtemeting verricht van het desbetreffende terrein en belendende percelen. De metingen worden uitgewerkt naar een basistekening waarin het nieuwe ontwerp getekend kan worden.

Deze nieuwe tekening wordt eventueel aangevuld met de gegevens van aanwezige kabels en leidingen en de perceelsgrenzen van het Kadaster. Indien gewenst worden ook inpandige metingen verricht zodanig dat de architect een goed beeld krijgt van de bestaande inpandige situatie. Hiervoor zetten wij meestal onze 3D-laserscanners in.

Maatvoering bouw

Onze maatvoerders zijn dagelijks op diverse bouwplaatsen te vinden. De maatvoerders hebben niet alleen kennis van maatvoeren, maar weten ook waar in de verschillende vakgebieden de behoeftes liggen en welke nauwkeurigheden nodig en haalbaar zijn. Hierbij wordt een passend voorstel gedaan zodat de verwachtingen helder en duidelijk zijn. Vaak werken onze maatvoerders nauw samen met de uitvoerders, omdat de maatvoering en de werkvolgorde naadloos moeten aansluiten. 

Zodra het ontwerp en bouwproces vastliggen wordt een keuze gemaakt welke meettechniek en meetinstrumentarium wordt ingezet. MUG Ingenieursbureau beschikt voor de meest geavanceerde en nauwkeurige meetinstrumenten. Onze expertise ligt onder andere op de vakgebieden woningbouw, utiliteitsbouw, civiele bouw (bruggen, viaducten, tunnels), grond-, weg-, en waterbouw (GWW), spoor en industrie. Maar ook voor overige projecten verzorgen wij graag de maatvoering.

Maatvoering spoor

Maatvoering in het spoor (heavy rail, metro, tram, industrie) is één van de vakgebieden waar wij vanuit ervaring een brede expertise hebben opgebouwd.Vanuit die expertise kunnen we efficiënt en nauwkeurig het cunet uitzetten en controlemetingen van cunet en onderbaan uitvoeren. Evenals het uitzetten van  wissels, sporen, fundatieblokken, perrons en overwegen. De uitdaging is om het werk uit te voeren in veelal korte treinvrije periodes. Heldere planning, efficiënt en snel werken kan dit werkproces zo optimaliseren dat het binnen de beschikbare tijd uitgevoerd kan worden. Waar nodig wordt software gemaakt om dit te bewerkstelligen.

Gedurende het gehele project kunnen wij u ondersteunen in de voorbereiding, aanleg en revisie zowel in nieuwbouw als in herbouw. Vanzelfsprekend zijn we volledig op de hoogte van de veiligheidsafspraken en standaarden rond het spoor.

Recente projecten

Certificering