Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Draagvlak voor duurzaam en betrokken ondernemen

Als ingenieur kijk je altijd vooruit. Daarom vinden wij het belangrijk om actief invulling te geven aan duurzaam en betrokken ondernemen. Dit doen wij onder de vlag van de Dijkstra Groep. Duurzaam ondernemen is niet iets wat je roept, maar iets wat je doet. We vertalen duurzaamheid daarom naar concrete acties binnen ons beleid, bedrijfscultuur en bedrijfsprocessen.

Arbo en veiligheid

Arbo en veiligheid is een prioriteit in onze organisatie. We bieden onze medewerkers een veilige omgeving én een cultuur die veilig werken mogelijk maakt. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling en opleiding van medewerkers. Eén van de resultaten van ons personeelsbeleid is dat de Dijkstra Groep een laag ziekteverzuim heeft: 3,5%. Bij Koninklijke Sjouke Dijkstra is dit zelfs nog geen 2%.

Duurzaam met energie

Dijkstra Groep investeert zelf ook in duurzaamheidsmaatregelen. Zo liggen er op het dak van het kantoor in Leek honderd zonnepanelen en is alle binnenverlichting vervangen door LED. Ook op de bouwplaatsen treffen we maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken. Bijvoorbeeld door gerecycled asfalt te gebruiken, leveranciers uit de omgeving te kiezen en door te investeren in zo schoon mogelijk materieel.

Social return on investment

Social return on Investment (SRoI) is de wettelijke verplichting voor bouwbedrijven om vijf procent van de aanneemsom van een project te investeren in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. MUG en Koninklijke Sjouke Dijkstra onderscheiden zich daarin met een duurzame en persoonlijke aanpak. Gemeente Groningen onderscheidde de Dijkstra Groep in 2016 om die reden zelfs met de Social Return Award.

Concreet houdt het ons SRoI-beleid in dat we mensen voor langere tijd aan Dijkstra Groep verbinden dan alleen voor de duur van een project. De medewerker krijgt zo meer kans om zich in te werken en in zijn rol te groeien. En als werkgever kunnen wij serieus investeren in de opleiding en ontwikkeling van die persoon. Absolute win-win dus.

MVO Dijkstra Groep

Binnen de Dijkstra Groep zijn alle ondernemingsactiviteiten gericht op het creëren van langetermijnwaarden, de aandacht voor MVO sluit hierdoor goed aan bij de bestaande strategie. Bij de medewerkers is bewustzijn aanwezig dat MVO moet (klantvraag), hoort (morele verplichting) en loont. Ook zijn er binnen onze organisatie tal van activiteiten en normen en waarden, die aansluiting vinden bij het MVO-beleid en het draagvlak vormen voor duurzaam en betrokken ondernemen.

Al meer dan 130 jaar neemt het begrip maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke plaats in bij de ambities en doelen van de Dijkstra Groep. Dat wij hierin zijn geslaagd, wordt bijvoorbeeld geïllustreerd door het predicaat Koninklijk voor één van de bedrijven uit onze groep.

Wij vertrouwen erop door onze werkwijze een bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij en zien dit als een voorwaarde om u van dienst te kunnen zijn.

Op het gebied van MVO wordt ISO 26000 als internationale norm gehanteerd. Deze norm is niet te certificeren. De Dijkstra Groep volgt deze norm echter wel in zijn geheel en hiertoe is een zelfverklaring door de directie opgesteld die op onze website wordt gepubliceerd. Hierbij zijn onder andere alle vragen uit de NPR 9026 beantwoord.

Download

Certificering