Beheer en onderhoud van GIS-applicaties

Om te zorgen dat een geo-platform optimaal functioneert, hebben wij specifieke kennis van ICT en Geo-tools in huis. Deze combinatie is noodzakelijk om ICT en gebruikers goed op elkaar af te stemmen.

Beheer en onderhoud Esri en GIS-applicaties
Als partner van Esri hebben wij uitgebreide kennis van GIS-applicaties en van Geo-ICT. Wij kunnen u dus goed ondersteunen bij het beheer en onderhoud van uw Geo-applicaties. Denk aan het installeren, configureren en updaten van software en het onderhouden hiervan.

Performance en stabiliteit
Sommige organisaties worstelen met de performance en de stabiliteit van hun Geo-platform. De oorzaak van instabiele performance is dan niet direct te achterhalen en de noodzaak om de omgeving stabiel te maken is vaak groot. Hiervoor hebben wij eigen tooling ontwikkeld waarmee de problematiek en de oorzaken van de stabiliteitsproblemen goed in beeld kan worden gebracht. Na het vaststellen van de oorzaak kunnen deze problemen worden opgelost. Wij hebben hier uitstekende ervaringen mee.

ICT performance van GIS-applicaties

Een regelmatig gehoorde klacht over GIS-applicaties is de snelheid die gebruikers ervaren. Bij MUG Ingenieursbureau hebben we een aantal tools ontwikkeld waarin we de performance kunnen meten en adviezen geven voor verbetering.

Recente projecten

Certificering