Haalbaarheid

Datagedreven analyses & adviezen voor Duurzame energie

Hoe zorgt u ervoor dat uw energieproject optimaal rendeert? En niet onbelangrijk: dat de bouw of aanleg efficiënt en soepel verloopt? Wij geven advies over beleid en geven ons advies mét beleid. Simpel gezegd: wij denken mee over de optimale invulling van uw energieproject en kunnen helpen bij het besturen ervan.

Wij hebben ruim 40 jaar ervaring met Geo-inwinning en 10 jaar met Geo-ICT en Geo-data. Wij helpen overheden en ontwikkelaars met data-analyses die inzichten geven voor het ontwikkelen van duurzame plannen. Zo helpen wij u bij het maken van de energietransitie.

Haalbaarheidsstudies en locatiebepaling

Locatiebepaling en waardering voor wind- en zonne-energie blijft door verschillende factoren, criteria en regionale omstandigheden altijd een uitdaging. Denk ook aan de stap naar gasloze wijken, all-electric of een andere energietransitie. Met Geo-ICT en Geo-data doen wij haalbaarheidsstudies. Met op maat gemaakte apps en tools krijgt u de omgeving, eisen en de standpunten van het project goed in beeld en kan er een gefundeerd besluitvorming plaatsvinden. Onze perspectievenscans bieden visueel inzicht in het mogelijke eindresultaat. Dit komt doordat met een perspectievenscan de mogelijkheden van locaties op basis van openbare gegevens en door de opdrachtgever aangeleverde wensen in beeld worden gebracht. Waar nodig kunnen wij flexibel bijsturen. Gedurende het besluitvormingsproces ontstaat een helder en eenduidig beeld.  

Impactanalyse energieprojecten

Wanneer aan de hand van Geo-ICT en Geo-data is besloten dat de locatie geschikt is, maken wij een impactanalyse. Energieprojecten hebben namelijk een grote impact op de maatschappij en op de directe omgeving. Het inzicht van de impact staat in het belang van bestemmingsplanwijzigingen, vergunningaanvragen, grondaankopen en maatregelen ten behoeve van het obstakelvrij-maken van de locatie en/of leidingtracés. Na de impactanalyse is het tijd voor de planvorming.

Recente Energieprojecten

Certificering