Omgevingsmanagement

Rekening houden met de omgeving

Omgevingsmanagement wordt steeds belangrijker. Als opdrachtgever en aannemer moet je altijd rekening houden met de omgeving. Het is belangrijk om draagvlak te creëren en te behouden voor en tijdens de werkzaamheden. Doe je dat niet, dan kan het zijn dat er weerstand uit de omgeving komt. Daarom is het belangrijk om alle stakeholders van een project in kaart te brengen en te betrekken.

Omgevingsmanagement voorafgaand aan een project

In de planfase van een project kan het bijzonder waardevol zijn om de stakeholders uit de directe omgeving in kaart te brengen (stakeholdersanalyse) en te betrekken. Mensen voelen zich gehoord en kunnen eventueel meedenken en suggesties aandragen. Het doel is om de neuzen in dezelfde richting te krijgen en het voorkomen van tegengestelde belangen. Dit kan bijvoorbeeld door bewonersbijeenkomsten te organiseren, keukentafelgesprekken te houden of andere publiekstoegankelijke evenementen. Doe je dit niet en betrek je geen stakeholders in de plan- of ontwerpfase, dan kan dat weerstand opleveren, vertraging, financiële schade of zelfs imagoschade. Hier speelt een omgevingsmanager een belangrijke rol. Bij MUG Ingenieursbureau weten we goed hoe je de omgeving tijdig bij een project betrekt.

Omgevingsmanagement tijdens een project

Ook tijdens de realisatiefase van een project is omgevingsmanagement van groot belang. Tijdig melden welke werkzaamheden gaan plaatsvinden, welke overlast er mogelijk is en hoe lang de werkzaamheden duren zijn slechts enkele voorbeelden. Het is van groot belang om ook in deze fase het draagvlak onder de omgeving te behouden. Door de omgeving te blijven informeren over de voortgang van een project kunnen veel klachten worden voorkomen. Ondanks dat overlast tijdens een infra-project vaak niet te voorkomen is, zijn klachten en negatieve berichtgeving mogelijk wel te voorkomen. Een omgevingsmanager van MUG Ingenieursbureau heeft hier oog voor en is in staat om een goede relatie met stakeholders op te bouwen en ze te blijven informeren.

Vastleggen omgevingsdata

Het is verstandig om alle gegevens over de stakeholders van een project vast te leggen. Denk aan contactgegevens om stakeholders te benaderen, maar ook aan gespreksverslagen en gemaakte afspraken. Ons projectportaal biedt uitgebreide functionaliteit voor het overzichtelijk bewaren van deze gegevens. Dit geografisch gebaseerde portaal biedt (naast alle projectinformatie) een goed overzicht overzicht van stakeholders, kenmerken en voortgangsvisualisaties.

Recente projecten

Certificering