Planvorming en gebiedsontwikkeling

Maatwerk van idee tot gedegen plan

Elke fase van een project vraagt om een speciale aanpak, of we nu spreken van het inpassen van nieuwbouw of het uitbreiden van bestaande plannen. De planvorming is een essentiële schakel in dit proces om te komen tot een gedegen en gedragen plan. Elk project verdient maatwerk!

Samen met u doorlopen we dit proces stap voor stap. Gaat het om inpassing in bestaande infrastructuur of juist om nieuwbouw, wij helpen u graag.

Onze collega's ondersteunen en adviseren u graag bij:

 • bouw- en woonrijp maken
 • waterhuishouding
 • groeninrichting
 • duurzaamheid en klimaatadaptatie
 • bewonersparticipatie
 • het uitvoeren van een variantenstudie
 • opstellen of toetsen Programma van Eisen
 • het vervaardigen schetsplan
 • (3D) visualisaties
 • projectcoördinatie
 • omgevingscommunicatie

Doordat wij als ingenieursbureau al veel in eigen huis hebben kunnen wij u daarnaast helpen met onze integrale aanpak. Dit houdt voor u in dat we bijvoorbeeld de conditionerende onderzoeken kunnen uitvoeren. Denk daarbij aan een milieukundig of archeologisch onderzoek of een inmeting van het projectgebied.

Recente projecten

Certificering