Kabels en leidingen

Inzicht in de ligging van kabels en leidingen

MUG Ingenieursbureau zorgt voor inzicht in de ligging van kabels en leidingen die na de aanleg niet ingemeten zijn.

Door gebruik te maken van bestaande tekeningen en methoden als grondradar en kabel- en leidingdetectiesystemen maken wij een betrouwbaar overzicht van de aanwezige kabels en leidingen in de grond. Met moderne inwintechnieken en slimme GIS-applicaties worden de gegevens efficiënt en overzichtelijk opgeslagen.

De wensen van de opdrachtgever verwerken wij in tekeningen en bestanden. Ook het beheer van de bestanden en het verzorgen van updates kunnen wij verzorgen. Indien gewenst maken wij deze data WIBON-proof (Wet Informatie Bovengrondse en Ondergrondse netwerken) zodat deze geschikt is om aan te leveren aan het Kadaster-KLIC.

Onze projecten liggen niet alleen in de openbare ruimte, maar steeds vaker op (semi) particulier terrein als ziekenhuislocaties en industrieterreinen. Ook doen wij voor een aantal bedrijven de afhandeling van het Kadaster-KLIC proces. Wij ontvangen de graafmeldingen, nemen de juiste maatregelen, markeren de kabels of leidingen in het veld en zorgen voor afstemming tussen leidingeigenaar en graver.

Pilot: Augmented Reality

MUG Ingenieursbureau werkt aan een pilot waarbij we Augmented Reality inzetten bij het in beeld brengen van kabels en leidingen.

Bekijk pilot

Maak kennis met: Chiel Mik

Chiel is gegevensverwerker Geodesie en is verantwoordelijk voor alles wat met grondroering, kabels en leidingen vandoen heeft.

Lees het verhaal

Recente projecten

Certificering