Maak kennis met:

Chiel Mik

Gegevensverwerker Geodesie

In de lucht tekent Chiel waar de leidingen en kabels in de grond liggen in de Maaslaan, vlakbij het Julianaplein. Vier jaar geleden breidde hij de expertise van MUG Ingenieursbureau uit op het gebied van kabel- en leidingwerk. Toen de functie op het graafloket bij Aanpak Ring Zuid vrijkwam, bleek dit precies iets voor hem: veel afwisseling, ad hoc schakelen en oplossingsgericht werken.

Als de spil bij het graafloket is Chiel verantwoordelijk voor alles wat met grondroering, kabels en leidingen vandoen heeft. Het voornaamste is dat er altijd geldige KLIC-tekeningen aanwezig zijn voor het gehele werk. Dat zijn soms meer dan 30 KLIC's die Chiel beheert, net als de bijbehorende app. Hij is het aanspreekpunt voor toezichthouders, de vraagbaak van onderaannemers en uitvoerders en beheert en verwerkt gegevens in AutoCAD. Hij handelt vergunningen en schadeformulieren af, voert wijzigingen in ontwerpen door en achterhaalt eigenaren van onvermelde weeskabels en -leidingen. 

“Als een kabel of leiding niet op de KLIC staat, maak ik op locatie een inschatting van de mogelijke eigenaar en schrijf de betreffende nutspartij rechtstreeks of via het Kadaster aan. Een toezichthouder komt dan langs om te bepalen of die van hen is. Als een weeskabel of -leiding in de weg ligt moeten we deze verwijderen. Dat kan gevaarlijk zijn als er bijvoorbeeld nog uitgedampt gas in de leiding zit. Om een dergelijke leiding te kunnen verwijderen, zetten we er een stroomsignaal op en volgen we de leiding langs dit signaal. Zo brengen we het einde van de leiding in beeld. We graven de leiding op, controleren het op vervuiling en of we met explosiegevaar te maken hebben. Pas dan kan een leiding verwijderd worden. De achtergebleven delen meten we in en melden we aan bij het Kadaster.”

In de 30% die Chiel buiten doorbrengt, faciliteert, controleert en ondersteunt hij de maatvoerders en landmeters. Nadat hij zelf de nodige ervaring in het veld opgedaan heeft, rolde hij via zijn vorige werkgever de kabel- en leidingwereld in. “Voorheen was ik veel op pad met de gps en verrichte ik revisie- en inmeetwerk. Dat is het mooie met mijn achtergrond: nu zie ik waar de mannen buiten tegenaan lopen en kan ik ze advies geven bij het inmeetwerk. Zij weten daardoor exact welke gegevens ik nodig heb voor een tekening en dat werkt voor beiden efficiënter.” 

Chiel is betrokken van het begin tot het einde van deelwerkzaamheden van onderaannemers zoals KPN of Enexis, legt hij uit. “Het begint met het vinden van een plek voor de opslag van bijvoorbeeld de keet, tot aan het schoon en netjes opleveren van het werkterrein. Veel van de werkzaamheden bij Combinatie Herepoort hebben raakvlakken met kabels en leidingen. Eens in de twee weken worden de graafwerkzaamheden in de vier clusters aangegeven. Die controleer ik op clashes met bestaande kabels en leidingen. Het gaat niet alleen om graafwerkzaamheden, maar ook andere grote werkzaamheden. Kranen kunnen bijvoorbeeld over kabels en leidingen heen staan. Met de juiste partijen controleer ik de werkzaamheden en alles waar we qua kabel- en leidingwerk rekening mee moeten houden.”

Certificering