Projectmanagement

voor complexe infraprojecten

Onze projectmanagers brengen integrale en complexe projecten op het vlak van infra, water, natuur en energie met u tot een goed einde.

Met een “hands-on” mentaliteit stellen wij een realistisch, uitvoerbaar en tijdsgebonden projectplan op en brengen deze, samen met u, tot uitvoering. Onze projectmanagers denken integraal en organiseren van daaruit steeds de best passende oplossing voor uw project. We maken daarbij gebruik van de vakdisciplines archeologie, milieu, geo en ICT binnen MUG maar zetten ook de specialistische partners (ecologie, grondmechanica e.a.) effectief in als een project daarom vraagt.  

Bijzonder zijn de oplossingen die wij kunnen aandragen op het vlak van ICT. De integrale denkkracht koppelen wij aan de creativiteit en kennis van de collega’s van Geo-ICT. Ze ontwikkelen met u “project-toolings” die elk project gestructureerd, soepel en transparant laten verlopen.

Van initiatief tot en met realisatie staan wij u bij. We laten niet los totdat aan de projectdoelstelling is voldaan.

Recente projecten

Certificering