Archeologische begeleiding

Archeologische begeleiding is ideaal als er bij bodemingrepen niet de tijd en ruimte is om voorafgaand aan de civieltechnische werkzaamheden een archeologische opgraving uit te voeren. In die gevallen kan er gekozen worden voor een opgraving tijdens de civieltechnische werkzaamheden. De archeologen van MUG Ingenieursbureau hebben ruime ervaring met archeologische begeleiding.

Wat is archeologische begeleiding?

Archeologische begeleiding houdt in dat een archeoloog een aannemer begeleidt tijdens de graafwerkzaamheden. Als er archeologische resten gevonden worden, graaft onze archeoloog deze uit en legt hij of zij de gegevens vast in een rapport. Hierbij gaan we voor zorgvuldigheid én een goede samenwerking. Goed overleg is een must tijdens archeologische begeleiding, zodat alle partijen weten waar ze aan toe zijn en wat hen te wachten staat.

Samen en naast elkaar werken

Archeologische begeleiding is geen vervanging van archeologisch booronderzoek of opgraving. Het is een combinatie van archeologisch onderzoek en graafwerkzaamheden. Vertraging in het werk, bijvoorbeeld om archeologische waarnemingen te documenteren, kunnen we nooit helemaal voorkomen. Maar we stemmen onze werkzaamheden wel zoveel mogelijk met u af, zodat we slimmer naast elkaar kunnen werken. Het onderzoek wordt conform BRL 4000, protocol 4004 uitgevoerd.

Recente projecten Archeologie

Certificering