Bodemsanering

Bodemsanering houdt in dat de verontreinigde grond verwijderd wordt. En voordat er zomaar gegraven kan worden, moet eerst tijdens bodemonderzoek vastgesteld worden welke grond verontreinigd is. Geen verontreiniging is hetzelfde, daarom is maatwerk een vereiste. De bodemspecialisten van MUG Ingenieursbureau ondersteunen u bij uw bodemsanering: van saneringsonderzoek tot het verzorgen van milieukundige begeleiding. Dit doen wij altijd met ons oog op een duurzaam resultaat dat voldoet aan de eisen van wet- en regelgeving.

Saneringsplan of BUS-melding

Voordat er gesaneerd kan worden, wordt er tijdens saneringsonderzoek gekeken welk type sanering het beste past bij de klus. Hierin wordt niet alleen gekeken naar haalbaarheid, maar ook naar de kosten die deze methode met zich mee brengt. Na het saneringsonderzoek wordt een saneringsplan opgesteld. Hierin worden alle aspecten van de sanering beschreven: milieuhygiëne, financiën, civieltechnische werkzaamheden, veiligheid en de omgeving. In een saneringsplan wordt ook al opgenomen wat het nazorgplan voor het gebied is. Als er sprake is van een standaard verontreiniging, kan het soms volstaan om in plaats van een saneringsplan een melding conform Besluit Uniforme Saneringen (BUS-melding) te maken.

Wij lopen met u het bodemsaneringsproces door

Wanneer u wilt saneren, kunnen de bodemspecialisten van MUG Ingenieursbureau u gedurende het hele saneringsproces ondersteunen. Wij kunnen ondersteunen, adviseren en/of het volledig verzorgen van de procedure in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb). Daarnaast stellen wij kostenramingen, directiebegrotingen en een saneringsbestek op voor uw bodemsanering.  Wij kunnen de aanbesteding voor de sanering verzorgen en een Veiligheid- & Gezondheidsplan (V&G-plan) voor u opstellen. Door de koppeling met onze afdeling Infra, Water & Natuur zijn wij in staat om uit te voeren saneringen goed in te passen in bestaande civieltechnische of infrastructurele werken.

Directievoering en begeleiding

De specialisten van MUG Ingenieursbureau hebben ruime ervaring met directievoering tijdens saneringstrajecten. Ook kunnen wij voorzien in milieukundige begeleidingen tijdens bodemsaneringen. Het personeel dat wij inzetten is in het bezit van certificaat Deskundig Leidinggevenden Projecten (DLP) en/of Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA).

Certificeringen

MUG Ingenieursbureau is voor het uitvoeren van milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg BRL SIKB 6000 -gecertificeerd voor:

  • Protocol 6001 Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methode en nazorg

 

Recente milieu projecten

Certificering