Infra, Water & Natuur

Nederland kent een enorm netwerk aan verschillende soorten wegen: onder de grond, in de grond en boven de grond. Deze wegen vormen de infrastructuur van ons land en zorgen ervoor dat onze samenleving kan functioneren zoals we gewend zijn. De ontwikkeling van woon- , werk- en recreatiegebieden wordt steeds complexer. Qua techniek, maar ook als het gaat om veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en omgeving. Dit vraagt om kennis, innovatie en een mate van flexibiliteit binnen de scope van een infrastructureel project. Bij MUG Ingenieursbureau ondersteunen wij u tijdens de ontwikkeling, de herinrichting of de reconstructie van uw infrawerken. Niet alleen de land- of waterwegen zelf, maar ook de omliggende natuur.

Een ingenieur in elke projectfase

Het bouw- en woonrijp maken van een woonwijk vraagt om andere expertise dan een rioleringsreconstructie. Al deze projecten hebben wel één ding gemeen: elke stap moet kloppen om van plan tot uitvoering te komen. Wat binnen wordt bedacht, moet ook buiten realiseerbaar zijn.

Onze ingenieurs zijn gespecialiseerd in:

 • Ontwerp (2D/3D)
 • Ontwerp en kostenraming
 • Contractbegeleiding
 • Contractadvisering
 • Omgevingsmanagement
 • Projectmanagement
 • Verkeersveiligheidsaudit

Praktische denkers

De praktische denkers van MUG Ingenieursbureau kennen de inhoud, maar snappen ook wat er wordt gevraagd in de uitvoering. U vindt bij ons project- en ontwerpleiders, ontwerpers, ervaren tekenaars, bestekschrijvers, calculators en toezichthouders, die u in elke projectfase kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan:

 • Het bouw- en woonrijp maken van woonwijken en bedrijventerreinen
 • Het ontwerp van parkeerplaatsen, wegen en terreinen
 • Aanbestedingsbegeleiding EMVI/laagste prijs
 • Uitvoeringsbegeleiding/ systeemgerichte contractbeheersing (UAV-gc)
 • Rioolvervangingen, rioolonderhoud en afkoppelingsprojecten

De kracht van samenwerking

Infrastructurele projecten zijn vaak complex en vragen om veel technische kennis. Door de samenwerking met de afdelingen Geo-ICT & Geo-Info en Milieu & Archeologie hebben wij alle kennis en vaardigheden in huis om een infrastructureel project van initiatie tot aan beheer te ondersteunen. Waar nodig werken we samen met een van onze professionele partners. Hiermee bieden u we samenhang in projecten in de vorm van één aanspreekpunt, één manier van werken en één logische planning.

De adviseurs van MUG denken met u mee

De adviseurs van MUG Ingenieursbureau kunnen u op veel gebieden goed ondersteunen. Wij denken graag met u mee op het gebied van: varianten studies, verkeerskundige vraagstukken, oplossingsrichtingen, schetsontwerpen of omgevingsmanagement.

Recente Infra, Water & Natuur projecten

Certificering