Infra, Water & Natuur

Wij helpen opdrachtgevers bij hun opgaven voor mobiliteit en bereikbaarheid, natuurbouw en natuurherstel en het klimaatadaptief inrichten van de gebouwde omgeving.

Nederland kent een enorm netwerk aan verschillende soorten wegen: onder de grond, in de grond en boven de grond. De ontwikkeling van woon- , werk-, recreatie- en natuurgebieden is complex. Qua techniek, maar ook als het gaat om klimaatadaptatie, duurzaamheid en omgeving. Dit vraagt om kennis, innovatie en een mate van flexibiliteit. Bij MUG Ingenieursbureau ondersteunen wij u tijdens de ontwikkeling, de herinrichting of de reconstructie van projecten op het gebied van infra, water en natuur. Onze ingenieurs zijn gespecialiseerd in:

  • Planvorming en gebiedsontwikkeling
  • Ontwerp (2D/3D) en kostenraming
  • Contractbegeleiding
  • Contractadvisering
  • Omgevingsmanagement
  • Projectmanagement
  • Verkeersveiligheidsaudit

Praktische denkers

De praktische denkers van MUG Ingenieursbureau kennen de inhoud, maar snappen ook wat er wordt gevraagd in de uitvoering. U vindt bij ons project- en ontwerpleiders, ontwerpers, ervaren tekenaars, bestekschrijvers, calculators en toezichthouders, die u in elke projectfase kunnen ondersteunen.

Recente Infra, Water & Natuur projecten

Certificering