Specialistisch onderzoek

Als het veldwerk is afgerond begint het specialistisch onderzoek. Wij hebben een breed aanbod aan expertises in ons team die het onderzoek kunnen verrichten. Het specialistisch onderzoek bestaat uit vier stappen.

1. Vondstmateriaal waarderen
Het onderzoekspotentieel wordt beoordeeld.

2. Selectieadvies en selectiebesluit
Bij het selectieadvies adviseren onze archeologen of de vondsten relevant zijn ten aanzien van de onderzoeksvragen. Daarop voortbordurend wordt een selectiebesluit genomen op basis van archeologisch-inhoudelijke argumenten.

3. Evaluatierapport
Vervolgens wordt het evaluatierapport opgesteld en deze dient goedgekeurd te worden door de overheid. Het evaluatierapport beschermt de kwaliteit van het onderzoeksproces.  

4. Feitelijke analyse, deel- en eindrapportage
De vondsten worden grondig geanalyseerd en gerapporteerd. 

Specialisaties 

Naast de werkzaamheden voor de afdeling Archeologie worden er ook werkzaamheden verricht voor andere archeologische bureaus die niet beschikken over de juiste specialisaties binnen hun team. Een specialist nodig voor specialistisch onderzoek? Wij hebben de onderstaande specialisaties in ons team: 

Recente projecten Archeologie

Certificering