Nieuws

15 juli 2021

Nieuwe dienst: thermische geleidbaarheidsmetingen

Nederland zit in een energietransitie. MUG Ingenieursbureau ondersteunt hierin, van het inmeten, analyseren, tot het begeleiden van en naar wind- en zonneparken. Om de duurzaam opgewekte energie te kunnen gebruiken worden wind- en zonneparken aangesloten op het stroomnet. Dit gebeurt met behulp van ondergrondse kabeltracés.

13 juli 2021

In gesprek met een beweger: Sjoerd Bakker aan de slag als projectleider energie bij MUG Ingenieursbureau

Sjoerd Bakker is per 1 juli begonnen als projectleider energie bij MUG Ingenieursbureau. Hiervoor werkte Sjoerd als omgevingsmanager voor Antea Group. In een interview vertelt hij over zijn carrièrestap, de uitdagingen van de energietransitie en de fiets als duurzaam vervoermiddel.

3 juni 2021

Archeologische depot vernieuwd en uitgebreid

Onze archeologen doen tijdens hun onderzoeken regelmatig allerlei bijzondere vondsten. Soms enkele, maar soms ook heel veel. Wat gebeurt er precies met die vondsten en waar worden ze bewaard?

27 mei 2021

Online 5G seminar 'Leefomgeving'

Op donderdag 10 juni 2021 spreekt collega Hans Hainje op het online 5G-seminar 'Leefomgeving'. Tijdens het seminar wordt dieper ingegaan op de leefomgeving en hoe 5G hier een rol in kan spelen. Het seminar wordt georganiseerd door 5Groningen.

30 april 2021

Maak kennis met ons team Energie!

Sinds begin van 2021 heeft MUG Ingenieursbureau een afdeling Energie die dagelijks werkt aan projecten op het gebied van duurzame energie.

1 april 2021

Edwin Oostinga nieuwe directeur MUG Ingenieursbureau

Vanaf 1 april 2021 is Edwin Oostinga de nieuwe directeur van MUG Ingenieursbureau. Edwin was hiervoor werkzaam als directeur regio Noord & Oost bij Strukton Civiel.

1 maart 2021

Uitbreiding laadpalen elektrische auto's

Bij de Dijkstra Groep stappen we steeds meer over op elektrische voertuigen. Afgelopen maand werd het aantal laadpunten bij ons kantoor in Leek uitgebreid.

15 januari 2021

Vestiging Wognum is erkend als leerbedrijf

Onze vestiging in Wognum is deze maand officieel door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf voor de opleiding landmeetkunde.

6 januari 2021

Opgraving De Vork in boek ProRail

In november 2020 verscheen het boek: 'Sporen in de archeologie'. Het boek is samengesteld door ProRail en beschrijft 25 jaar archeologisch onderzoek onder het spoor.

9 november 2020

Nieuwe regionale mbo-opleiding voor landmeetkunde spreekt jongeren aan

Voor een opleiding Landmeetkunde lopen nog maar weinig jongeren warm. Hierdoor loopt het tekort aan landmeetkundigen op. Een groot probleem, ook voor MUG Ingenieursbureau, die besloot om het probleem dan maar zelf aan te pakken. Zij ontwikkelde een opleidingsprogramma waarmee zij aardig wat jongeren weet te enthousiasmeren voor dit veelzijdige buitenvak.

5 november 2020

Archeologen vinden veel historische voorwerpen bij Camminghaburg

Archeologen van MUG Ingenieursbureau hebben bij het Cambuursterpad in Leeuwarden veel vondsten gedaan op de rand van het oude kasteelterrein van de familie Cammingha.

4 november 2020

MUG Ingenieursbureau ondertekent vierjarige raamovereenkomst infra met SED

Deze week ondertekenden de drie West-Friese burgemeesters en MUG Ingenieursbureau het contract voor een vierjarige overeenkomst. De komende jaren verleent MUG ingenieursdiensten aan de drie West-Friese gemeenten en ontzorgt ze daarmee op het gebied van infra.

Certificering