Nieuws

23 oktober 2019

35 jaar MUG Ingenieursbureau!

Woensdag 23 oktober 2019 bestond MUG Ingenieursbureau 35 jaar. Gezamenlijk met het personeel is deze dag stilgestaan bij het rijke verleden van de Dijkstra Groep.

10 juli 2019

Ekwadraat en MUG Ingenieursbureau koppelen kennis en kunde

Ekwadraat en MUG Ingenieursbureau zijn een unieke en doelgerichte samenwerking aangegaan. Dit door inhoudelijke kennis over duurzame energie slim te koppelen aan de toepassing van geo-data.

10 juli 2019

Handelingskader PFAS

Sinds 8 juli 2019 is het ‘Tijdelijk Handelingskader voor het hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie van kracht. Dit tijdelijke handelingskader geeft aan hoe om te gaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. Dit document heeft invloed op de onderzoeken die wij als MUG Ingenieursbureau uitvoeren en heeft ook gevolgen voor het toepassen van grond en baggerspecie. Wij informeren u hier graag over.

2 juli 2019

Officiële opening archeologisch wandelpark 'De Vork' in Haren

​Op donderdag 27 juni 2019 is het archeologisch park ‘De Vork’ in Haren feestelijk geopend. Samen met gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk, wethouder Roeland van der Schaaf en ProRail projectmanager Han Berends hebben leerlingen van CBS De Borg een insectenhotel onthuld.

4 juni 2019

Geoweek 2019

Een nieuwe generatie enthousiast maken voor het vakgebied geo

22 mei 2019

Aardbeving Groningen gemeten met sensoren in 5G-pilot

Groningen is woensdagochtend 22 mei 2019 getroffen door een flinke aardbeving met een magnitude van 3.4. Deze aardbeving is door de trillingssensoren die geplaatst zijn in de Walfriduskerk in Bedum gemeten.

20 mei 2019

Archeologisch onderzoek in Emmen

Realisatie de Hondsrugtoren: op de plek waar de hoogste woontoren van Emmen gaat komen stonden vroeger twee boerderijen. Dit bleek uit de archeologische vondsten die er gedaan zijn.

29 april 2019

SROI in Noord-Holland

Na de gunning van het Zaanstad-contract in 2018 was het noodzakelijk dat de afdeling Geo-Info meetassistenten zou aantrekken die samen met onze landmeters de deformatiemetingen (waterpassen) zouden gaan uitvoeren.Omdat er in het contract een Social Return On Investment-verplichting van 5% van de omzet opgenomen was, wilden we dit combineren.

27 maart 2019

Update eigen invoermodule bodeminformatiesysteem

MUG Ingenieursbureau gebruikt sinds een aantal jaren een in eigen beheer ontwikkelde invoermodule voor de invoer van bodemonderzoeken in het bodeminformatiesysteem (BIS). Met onze invoermodule kunnen wij op een zeer efficiënte wijze de bodemgegevens uit een bodemrapport (pdf) kopiëren naar een XML bestand, dat daarna wordt ingelezen in het BIS. Dit geldt niet alleen voor tekstonderdelen, maar ook voor analysestaten, boorpunten, etc.. De invoer gaat hierdoor sneller, is nog minder gevoelig voor fouten en er vindt een geautomatiseerde controle op de data plaats.

Wie onderhoudt de oevers langs de Friese vaarwegen?

Gezamenlijk met Weusthuis en Partners werkt MUG Ingenieursbureau aan de toedeling van het beheer en onderhoud van oeverconstructies langs de Friese vaarwegen. Dit gebeurt in opdracht van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten.

7 maart 2019

Carlson-software bij inwinnen van data

Een van de softwarepakketten waar de afdeling Geo-Info & Geo-ICT van MUG Ingenieursbureau gebruik van maakt voor de inwinning van data is Carlson. Carlson-software wordt door MUG Ingenieursbureau voornamelijk ingezet in projecten bij waterschappen waar data ingewonnen moet worden in het kader van beheer.

6 maart 2019

MUG en MapGear bundelen krachten

MUG Ingenieursbureau en Geo-ICT-bedrijf MapGear hebben de koppen bij elkaar gestoken om overheids-organisaties proactief te ondersteunen bij het asbestvrijmaken van gemeenten en provincies. Uitgangspunt is ook om de geïnventariseerde data over asbestdaken te beheren, te delen en actueel te houden ten behoeve van een optimale externe informatievoorziening.

Certificering