In gesprek met een beweger: Sjoerd Bakker aan de slag als projectleider energie bij MUG Ingenieursbureau

13 juli 2021
2021-07-13 14:42:00

Sjoerd Bakker is per 1 juli begonnen als projectleider energie bij MUG Ingenieursbureau. Hiervoor werkte Sjoerd als omgevingsmanager voor Antea Group. In een interview vertelt hij over zijn carrièrestap, de uitdagingen van de energietransitie en de fiets als duurzaam vervoermiddel.

Wat houdt je nieuwe functie in?

Ik ben op 1 juli begonnen als projectleider energie bij MUG Ingenieursbureau. Hier ga ik aan de slag met energievraagstukken. We coördineren bijvoorbeeld alle conditionerende onderzoeken behorend bij de aanleg van ondergrondse kabelverbindingen. Dat zijn onderzoeken op het gebied van bodem, niet gesprongen explosieven, archeologie, milieu, natuur, etc. Ook doen we haalbaarheidsstudies, ondersteunen we bij vergunningen en contracten, verrichten we ontwerpwerkzaamheden en helpen we aannemers bij de realisatie. Dit doen we voor zowel netbeheerders, overheden als private partijen. Daarnaast hebben we met Koninklijke Sjouke Dijkstra als zusteronderneming, ook een aannemer in huis die de bouw van schakelstations en infra rondom energieparken realiseert.

Ik kom van Antea Group, waar ik de afgelopen vijf jaar heb gewerkt als omgevingsmanager. Hier was ik aanspreekpunt voor de omgeving bij infraprojecten. Zo heb ik bijvoorbeeld meegewerkt aan een dijkversterkingsproject langs de Overijsselse Vecht en aan een kabelverbinding om een windpark aan te sluiten bij de kop van de Afsluitdijk.

Wat trok je aan in deze functie en hoe ben je er terecht gekomen? 

Op LinkedIn zag ik de vacature voorbijkomen, hij werd gedeeld door een oud-collega. Ik was direct enthousiast en heb de dag erna gebeld.

Een belangrijke reden waarom ik naar MUG Ingenieursbureau ben gekomen, is omdat er een nieuwe afdeling is opgezet die zich met name focust op energievraagstukken. Er zijn veel aanpassingen nodig aan de energie infrastructuur in Nederland en daar draag ik graag een steentje aan bij. Daarnaast is MUG een middelgroot bureau en kom ik in een compact en jong team te werken. Dat spreekt mij erg aan. In deze functie kan ik mijn ervaring als projectleider verder ontwikkelen en bijdragen aan de energietransitie. Tot slot is het dichterbij huis, waardoor ik op de fiets kan komen!

Waarom vond je dat je deze carrièrestap moest maken?  

Ik heb de afgelopen vijf jaar met veel plezier bij Antea Group gewerkt. Daar was ik werkzaam als omgevingsmanager voor zowel aannemers als overheden. Een overstap was dan ook geen must. Toch leek het mij leuk om een nieuwe uitdaging aan te gaan, met nieuwe verantwoordelijkheden. 

Wat hoop je te bereiken in deze nieuwe functie?  

In de afgelopen jaren heb ik zowel projecten uitgevoerd in de voorbereidingsfase als de realisatiefase en daarbij contacten gehad met veel verschillende stakeholders. Met omwonenden, vergunningverleners, belangengroepen, maar ook grondeigenaren. Door met een integrale aanpak een project in te gaan, kunnen we opdrachtgevers zo goed mogelijk adviseren en ontzorgen. Ik ben tevreden als opdrachtgevers weer bij ons terug komen omdat ze te spreken waren over onze inzet. 

Wat is volgens jou de grootste uitdaging op het gebied van de energietransitie?

De grootste uitdaging die ik zie op het gebied van de energietransitie heeft te maken met de druk op de ruimte in Nederland. Wind- en zonneparken worden op veel plekken gerealiseerd, maar kunnen lang niet overal rekenen op draagvlak. Toch moeten er meters gemaakt worden om klimaatdoelen te halen. Hier botsen belangen, en dat vormt een steeds groter wordende uitdaging. Zeker bij projecten op land.
Een andere uitdaging zie ik in het efficiënter laten verlopen van de energietransitie. Er wordt momenteel volop gewerkt aan energieprojecten. Door de tijdsdruk die op projecten ligt blijkt het echter lastig om open te staan voor meekoppelkansen. Ik vind het belangrijk dat netbeheerders, overheden en ontwikkelende partijen opgaven aan elkaar weten te verbinden.

Hoe probeer jij je eigen leven zo klimaatbewust mogelijk in te vullen?

Als fervent fietsliefhebber probeer ik zoveel mogelijk woon-werk ritjes op de fiets te maken en thuis te werken wanneer dat mogelijk is. Het is makkelijk om altijd de auto te pakken, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet! De coronapandemie is een eye-opener voor veel bedrijven geweest. Dat heeft een enorme besparing in reiskilometers opgeleverd, ook bij mij.

Daarnaast heb ik in juni met mijn oude werkgever Antea Group meegedaan aan Cycling 4 Climate: een fietstocht van 375 kilometer die aandacht vraagt voor het veranderende klimaat. De tocht volgde de NAP-lijn, de kustlijn van Nederland hoe hij zou lopen als er geen dammen en dijken waren. Ik had nog nooit zo’n afstand gefietst, maar het doel, het teamwork en de aanmoedigingen langs de kant motiveerden enorm! Ik vind het erg goed dat hier aandacht aan wordt besteed en ik hoop dat de tocht mensen bewust maakt van de mogelijke gevolgen van klimaatverandering.

Bron: www.klimaatweb.nl

Certificering