Ontwerp en kostenraming

Ontwerpen, bestekken, kostenramingen en aanbestedingen

Technische ontwerpen

Vaak is het zo dat een opdrachtgever al een schetsontwerp (SO) heeft uitwerkt en die aanlevert bij een aanbesteding of opdracht. De ontwerpers van MUG Ingenieursbureau gaan hiermee aan de slag en werken dit schetsontwerp op tot een voorlopig ontwerp (VO) en uiteindelijk tot een definitief ontwerp (DO). Na goedkeuring van het definitief ontwerp volgt de uitwerking voor de realisatie en maken we bestekstekeningen. Het VO en DO kunnen in 3D worden uitgewerkt.

De ontwerpers en adviseurs van MUG Ingenieursbureau zijn in elke fase van het ontwerptraject van toegevoegde waarde. Al in het voortraject kunnen zij aanhaken om mee te denken aan integrale oplossingen in het maken van de eerste schetsontwerpen. Hun kennis en ervaring is hierbij een waardevolle toevoeging.

Kostenramingen

Voor de realisatie van een project is er een budget beschikbaar. Om te verifiëren of het ontwerp van het project matcht met het beschikbare budget, maken wij kostenramingen zoals budgetramingen, besteksramingen en SSK-ramingen (SSK betreft de Standaard Systematiek Kostenraming.) Deze ramingen zijn een kostenbepaling van het actuele ontwerp. Op basis van de uitkomst kan het ontwerp geoptimaliseerd worden.

Recente projecten

Certificering