Omgevingswet

De Omgevingswet, uw omgevingsvisie op de kaart

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het doel van de overheid is dat de regels voor ruimtelijke ontwikkeling worden vereenvoudigd en samengevoegd.

De voordelen van de Omgevingswet:

  • Balans tussen benutten en beschermen fysieke leefomgeving
  • Eenvoudiger om een leefomgeving met meer samenhang in te richten
  • Biedt ruimte voor lokaal maatwerk
  • Draagt bij aan een snellere besluitvorming
  • Vereenvoudigt start bouwprojecten

Data op orde

De Omgevingswet heeft veel impact op organisaties. Het vergt een hoop extra werk om data op orde te brengen en te houden. Heeft u de eerste datasets gereed om te ontsluiten via het DSO (Digitale Stelsel Omgevingswet)? Heeft uw waterschap of gemeente het proces gedekt van BGT-mutaties (Basisregistratie Grootschalige Topografie) naar de werkingsgbieden? Is uw data op orde? Wij kunnen u helpen en ondersteunen. Dit doen wij door op een juiste en efficiënte manier gebruik te maken van data, daarnaast ordenen en bewaken wij de ordening van data.

De Omgevingswet en MUG Ingenieursbureau

Wij houden ons bezig binnen de kaders van de Omgevingswet met het verwerken, actualiseren en beheren van beperkingsgebieden. Wij kunnen zorgen dat data uit omgevingsvergunningen, beleidsstukken of visies omgezet kan worden naar dataproducten, welke ontsloten kunnen worden op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Wij vertalen diverse beleidsvelden van de omgevingsvisie naar een digitale kaart. Op deze wijze kan de organisatie deze visie breed beschikbaar maken en delen.

Samenwerking met Rho Adviseurs

Om de juiste ondersteuning te bieden bij de Omgevingswet zijn wij gaan samenwerken. Wij begeleiden gemeenten bij het optimaliseren van het werkproces, de juridisch correcte invoer van data en het beheer daarvan. Gemeenten kunnen daardoor efficiënt, tijdig en correct hun omgevingsdata op orde brengen en houden. In de samenwerking zijn MUG Ingenieursbureau en Rho Adviseurs gericht op de data en de juridische aspecten. 

Recente projecten

Certificering