3D-ontwerp

Van as-ontwerp tot groenvoorziening

De ontwerpers van MUG Ingenieursbureau kunnen ontwerpen van A tot Z opbouwen. Van voorlopig wegontwerp tot uitvoeringsontwerp of van schetsontwerp tot 3D-ontwerp / BIM.

Eén van onze specialismen is het ontwerpen van wegen. Dat doen wij voor opdrachtgevers als aannemers en ontwikkelaars maar ook provincies, gemeenten of Rijkswaterstaat. Wegontwerp begint altijd met een as-ontwerp (het alignement). Hierin zitten elementen als bogen, rechtsstanden en verschillende ontwerpelementen. Van daaruit maken we een 3D-ontwerp en voegen we verhardingen, bermen, taluds en watergangen toe. Als we een integraal ontwerp maken zitten daar ook alle inrichtingselementen in zoals borden, verlichting, bermbeveiliging, afwateringsvoorzieningen en groenvoorziening.

3D-ontwerpen

Onze ontwerpen bouwen we altijd van het begin af aan op. Zo kennen we het ontwerp van binnen en buiten tot in de kleinste details en weten we dat het voldoet aan de normen en richtlijnen. Vervolgens kunnen we ontwerpen helemaal uitwerken van voorlopig (of schets)ontwerp tot en met machinemodellen. Uiteraard maken we 3D-ontwerpen. Dat biedt een aantal voordelen. Zo kun je in 3D precies bepalen wat je ruimtebeslag is, raakvlakken in beeld brengen en volumes bepalen. Daarnaast zijn 3D-ontwerpen heel geschikt voor visualisaties in 360 graden of in virtual reality. Deze visualisaties zijn vaak heel bruikbaar voor het uitwerken van plannen van ontwikkelaars die daarmee stakeholders en de omgeving goed kunnen informeren.

Naast wegontwerpen, maken wij ook waterkeringen in 3D en kunnen wij kunstwerken inpassen in wegontwerpen. Ook kunnen onze ontwerpers van ‘platte’ ontwerpen een 3D-ontwerp maken, ook met machinemodellen als output.

Voor het maken van de ontwerpen maken wij gebruik van Autodesk Civil 3D.

Recente projecten

Certificering