Contractbegeleiding

Bij infra projecten

Onze directievoerders en toezichthouders begeleiden bij infraprojecten. Bij MUG Ingenieursbureau hebben we mensen die de traditionele contractvormen als RAW-bestekken kunnen begeleiden en mensen die geïntegreerde contractvormen kunnen begeleiden: systeemgerichte contractbeheerders.

Directievoering & toezicht

Omdat de bouw van een project vaak complex is kunt u er als opdrachtgever voor kiezen om u te laten vertegenwoordigen door een directievoerder. Een directievoerder bewaakt en beheerst de uitvoering van uw project. Een directievoerder stuurt op contract, budget en risico’s. Ook houdt de directievoerder toezicht op kwaliteit, planning en veiligheid. Directievoerders en toezichthouders van MUG Ingenieursbureau zijn CROW-gecertificeerd.

De directievoerders van MUG Ingenieursbureau hebben naast kennis en ervaring ook sterke communicatieve vaardigheden. Zij sturen op openheid en vertrouwen en hebben altijd het oog op het beste projectresultaat. Ze zijn gericht op samenwerking tijdens de uitvoering en houden toezicht op kwaliteit, planning en veiligheid. Zo kunt u als opdrachtgever erop vertrouwen dat het werk buiten wordt gemaakt zoals afgesproken.

Systeemgerichte contractbeheersing

Bij systeemgerichte contractbeheersing beheert de opdrachtnemer zelf de kwaliteit van het geleverde product. De opdrachtgever blijft meer op afstand en controleert ook op afstand het werk dat een opdrachtnemer uitvoert. De opdrachtnemer krijgt hierbij dus een grote verantwoordelijkheid over de kwaliteit. Om te controleren of de geleverde kwaliteit voldoet aan de gestelde eisen kunnen opdrachtnemers hun werk laten toetsen door specialisten van MUG Ingenieursbureau. Onze contractbeheerders zijn hiervoor CROW-gecertificeerd.

Recente projecten

Certificering