De laatste loden drinkwaterleidingen en asbest binnen gemeentelijk vastgoed

6 oktober 2021

Afgelopen zomer verzocht de Rijksoverheid gemeenten met klem actuele data van loden leidingen vast te leggen binnen gemeentelijk vastgoed. Wanneer deze informatie niet beschikbaar is, worden gemeenten geacht de loodsituatie in kaart te brengen.

Gebouwen van voor 1960
De praktijk leert dat een laag percentage vastgoed nog altijd beschikt over loden leidingen, met name in panden gebouwd voor 1960. Rond deze periode werd ook regelmatig asbest als bouwmateriaal gebruikt en is het is dus goed denkbaar dat er in de nabijheid van loden leidingen ook asbest aanwezig is. Bij het breken, zagen of boren kunnen gevaarlijke deeltjes vrijkomen, dus het is van belang om naast loden leidingen ook de aanwezigheid van asbest goed in kaart te brengen. Omdat beide materialen in dezelfde periode veelvuldig werden gebruikt, combineren we bij MUG Ingenieursbureau bij voorkeur het onderzoek naar deze materialen. Dat bespaart tijd en geld, maar geeft ook een goed overzicht van de mogelijke risico's.

Inventarisaties en advies op maat
MUG Ingenieursbureau is een gecertificeerd en deskundig onafhankelijk adviesbureau en kan naast een inventarisatie van zowel loden leidingen als asbest ook eventuele saneringen begeleiden. Ervaren specialisten voeren een inventarisatie en risicoanalyse uit en helpen vervolgens bij optimaal beheer van alle data, beheersystemen en LAVS. Een passend advies helpt u bij de keuze voor saneren of beheren.

Saneren of beheren
Als er wordt gekozen om niet te saneren, maar om juist te beheren, dan kunnen met de juiste beheersmaatregelen onnodige kosten worden voorkomen zonder dat dat leidt tot een verhoogd risico. Een voorwaarde is echter wel dat alle data ten allen tijde opgevraagd kunnen worden. Uiteraard helpen we u met het verwerken van alle data in uw systemen. Wilt u meer informatie over de inventarisatie van loden drinkwaterleidingen of asbest? Neem dan contact op met André Peters, projectleider asbest: apeters@mug.nl.

Als onafhankelijk adviesbureau is MUG Ingenieursbureau in het bezit van het procescertificaat Asbestinventarisatie.

Certificering