Nieuws

20 mei 2019

Archeologisch onderzoek in Emmen

Realisatie de Hondsrugtoren: op de plek waar de hoogste woontoren van Emmen gaat komen stonden vroeger twee boerderijen. Dit bleek uit de archeologische vondsten die er gedaan zijn.

29 april 2019

SROI in Noord-Holland

Na de gunning van het Zaanstad-contract in 2018 was het noodzakelijk dat de afdeling Geo-Info meetassistenten zou aantrekken die samen met onze landmeters de deformatiemetingen (waterpassen) zouden gaan uitvoeren.Omdat er in het contract een Social Return On Investment-verplichting van 5% van de omzet opgenomen was, wilden we dit combineren.

27 maart 2019

Update eigen invoermodule bodeminformatiesysteem

MUG Ingenieursbureau gebruikt sinds een aantal jaren een in eigen beheer ontwikkelde invoermodule voor de invoer van bodemonderzoeken in het bodeminformatiesysteem (BIS). Met onze invoermodule kunnen wij op een zeer efficiënte wijze de bodemgegevens uit een bodemrapport (pdf) kopiëren naar een XML bestand, dat daarna wordt ingelezen in het BIS. Dit geldt niet alleen voor tekstonderdelen, maar ook voor analysestaten, boorpunten, etc.. De invoer gaat hierdoor sneller, is nog minder gevoelig voor fouten en er vindt een geautomatiseerde controle op de data plaats.

Wie onderhoudt de oevers langs de Friese vaarwegen?

Gezamenlijk met Weusthuis en Partners werkt MUG Ingenieursbureau aan de toedeling van het beheer en onderhoud van oeverconstructies langs de Friese vaarwegen. Dit gebeurt in opdracht van provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten.

7 maart 2019

Carlson-software bij inwinnen van data

Een van de softwarepakketten waar de afdeling Geo-Info & Geo-ICT van MUG Ingenieursbureau gebruik van maakt voor de inwinning van data is Carlson. Carlson-software wordt door MUG Ingenieursbureau voornamelijk ingezet in projecten bij waterschappen waar data ingewonnen moet worden in het kader van beheer.

6 maart 2019

MUG en MapGear bundelen krachten

MUG Ingenieursbureau en Geo-ICT-bedrijf MapGear hebben de koppen bij elkaar gestoken om overheids-organisaties proactief te ondersteunen bij het asbestvrijmaken van gemeenten en provincies. Uitgangspunt is ook om de geïnventariseerde data over asbestdaken te beheren, te delen en actueel te houden ten behoeve van een optimale externe informatievoorziening.

4 maart 2019

Succesvolle Geodag 2019

Donderdag 28 februari 2019 vond de jaarlijkse Geodag plaats van de afdeling GEO-ICT en GEO-Info van MUG Ingenieursbureau. Op deze dag werd het nuttige met het aangename gecombineerd. Zo stonden veiligheid, boeien en binden, ontwikkelingen op het gebied van nieuwe technieken én teambuilding centraal.

7 februari 2019

Starthandeling project Overige regionale keringen

Woensdag 6 februari is de starthandeling voor het project: Overige regionale keringen, gegeven. Fokko Luinstra (agrariër), Jan van der Meer (Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer b.v.), Eisse Luitjens (lid dagelijks bestuur Waterschap Noorderzijlvest) en Niek de Boer (directeur MUG Ingenieursbureau) hebben de schop in de grond gezet en daarmee de officiële starthandeling verricht.

8 december 2018

Seth wil later landmeter worden

Afgelopen maand was Jochem van Gelder bij MUG Ingenieursbureau voor de opnames van "Later als ik groot ben..." In dit televisieprogramma van RTL4 gaat Jochem van Gelder met stoere en ambitieuze kinderen uit groep 7 en 8 op pad om te onderzoeken of hun droombaan bij ze past en welke opleiding ze bij hun toekomstige school moeten volgen.

28 november 2018

Tv-opnames 'Later als ik groot ben'

MUG Ingenieursbureau is betrokken bij het jeugdprogramma ‘Later als ik groot ben’, gepresenteerd door Jochem van Gelder. Seth, 11 jaar, heeft interesse in het vak landmeten en wij gaan hem meenemen in de mogelijkheden voor opleiding en werk.

26 november 2018

Kanonskogels uit 1813-1814 gevonden bij de dijkverbetering in Delfzijl

Tijdens de werkzaamheden aan de dijkverbetering in Delfzijl zijn er enkele kogels gevonden. De aangetroffen kogels en kanonskogels dateren uit het zes maanden durende beleg van Delfzijl tussen november 1813 en mei 1814.

22 oktober 2018

MUG showt 3D laserscanner tijdens Trendship 2018

18 oktober 2018 was MUG Ingenieursbureau aanwezig bij Trendship. Een evenement waar vernieuwende technologieën en ideeën worden gepresenteerd. Hierbij staan creatieve ondernemers, actuele topics over gloednieuwe innovaties en trends en inzichten centraal.

Certificering