Bodemkwaliteitskaarten

27 oktober 2020
2020-10-27 14:00:00

In samenwerking met Artifex Terra maakt MUG Ingenieursbureau sinds kort ook bodemkwaliteitskaarten. Hierin wordt de jarenlange kennis van dataverwerking en GIS-applicaties van MUG Ingenieursbureau gecombineerd met 25 jaar kennis van bodemonderzoek, -sanering en -beleid van Artifex Terra.

De samenwerking heeft er inmiddels toe geleid dat voor verschillende gemeenten met succes bodemkwaliteitskaarten zijn opgeleverd. Naast geactualiseerde bodemkwaliteitskaarten op basis van het standaardpakket van de NEN 5740, zijn ook specifieke kaarten voor PFAS, asbest en een loodverwachtingenkaart opgesteld.

Bodemdata in combinatie met GIS

Gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook aannemers of terreineigenaren/-beheerders kunnen vanaf nu dus ook terecht bij MUG Ingenieursbureau als het gaat om vraagstukken waarbij bodemdata in combinatie met GIS wordt gebruikt voor het maken van bodemkwaliteitskaarten.

Bodemkwaliteitskaarten kennen een ruim toepassingsgebied. Denk hierbij aan:

  • Bodemkwaliteitskaarten zoals die worden gebruikt bij het vrijkomen en toepassen van grond en baggerspecie conform het Besluit bodemkwaliteit. Deze kaarten worden om de 5 jaar geactualiseerd en kunnen ook nog worden gebruikt als de Omgevingswet in werking treedt.
  • Bodemkwaliteitskaarten voor PFAS en asbest. In de toekomst kan er aanvullend ook inzicht nodig zijn in andere opkomende ZZS-stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen).
  • Verwachtingenkaart voor lood. Vanuit nieuwe inzichten in risico’s bij lood in de bodem voor spelende kinderen (GGD) is inzicht nodig in waar verhoogde gehalten aan lood in de bodem (kunnen) voorkomen.
  • Bodemkwaliteitskaarten voor specifieke gebieden zoals bermen van wegen, ophogingen naast en demping van watergangen, toemaakdekken, vloeivelden, natuurgebieden enz.
  • Inzicht in de bodemkwaliteit bij werken in de grond vanuit arbo-vragen. K&L-aannemers of beheerders kunnen zo op voorhand zich al een idee vormen over te nemen maatregelen.

Deze toepassingsgebieden zijn slechts enkele voorbeelden van mogelijkheden. Het koppelen van bodemdata en GIS maakt in de praktijk heel veel informatie inzichtelijk en is daarmee bijzonder bruikbaar.

Behoefte aan een actuele bodemkwaliteitskaart?

Heeft u een informatievraagstuk waarbij actuele en inzichtelijke bodeminformatie een belangrijke rol speelt? Neem dan contact met ons op. We kijken graag samen met u hoe we uw specifieke bodeminformatie inzichtelijk kunnen maken.

Contact

Edwin Stoffelsma
Projectleider Geo-ICT
E. estoffelsma@mug.nl
T. 06 30 83 56 61

Certificering