Opgraving De Vork in boek ProRail

6 januari 2021

In november 2020 verscheen het boek: 'Sporen in de archeologie'. Het boek is samengesteld door ProRail en beschrijft 25 jaar archeologisch onderzoek onder het spoor.

Ook ons archeologisch onderzoek bij De Vork in Haren heeft hierin een eigen hoofdstuk gekregen. Bij dit onderzoek zijn o.a. resten van jager-verzamelaarsvolken, grofweg daterend van 7000 tot en met 4000 v. Chr. gevonden.

Onze archeoloog Marlies van Kruiming ontving één van de eerste exemplaren van het boek.

Certificering