Zuiverende Maalkommen en KRW-oevers in het nieuws

26 juni 2020
2020-06-26 10:42:00

Deze week stond het project ‘Zuiverende Maalkommen en KRW-oevers’ van Wetterskip Fryslân in de Leeuwarder Courant. Samen met partner Altenburg en Wymenga werkt MUG Ingenieursbureau aan dit bijzondere project dat gerealiseerd wordt door Jelle Bijlsma. MUG Ingenieursbureau verzorgt de voorbereiding, de directievoering en het toezicht voor Wetterskip Fryslân. We leggen de foto uit de krant graag uit, want er is van alles te zien!

Op de voorgrond van de foto zijn de aangeplante rietstekken te zien. Deze zijn omringd door tijdelijke draden en gaas om te voorkomen dat watervogels de jonge stekken eruit trekken. Op de achtergrond zijn de groene lisdodden te zien. Het water dat straks uit de Rysterpolder komt, wordt door het riet en de lisdodden gevoerd en daardoor gezuiverd. In de verdiepte maalkom kan het slib bezinken. De maalkom en het aangrenzende rietveld komen in oktober in verbinding met het waterpeil van de Rysterpolder. Zolang zorgt een waterpomp op zonne-energie ervoor dat het waterpeil op een gewenst niveau blijft om de groei van het riet en de lisdodden te bevorderen. Wanneer de scheuten van het riet hoog genoeg zijn, wordt het waterpeil langzaam omhoog gebracht. Het gemaal, rechts op de foto,  pompt straks het gezuiverde polderwater richting de boezem.

Naast de zuiverende werking wordt met de lisdodden gelijktijdig een proef gedaan. Gedurende vier jaar wordt de productie van de lisdodden bijgehouden en worden ze geoogst. Lisdodden lijken goed gebruikt te kunnen worden als isolatiemateriaal of als bio-laminaat. Ondertussen wordt ook nog gekeken of lisdodden gebruikt kunnen worden voor andere bestemmingen. De veenweide problematiek zou met de teelt van lisdodden voor een deel opgelost kunnen worden. Voor de lisdodden moet het waterpeil omhoog, wat oxidatie van het veen tegen gaat.

Certificering