Nieuws

11 oktober 2021

GIS, de versneller van de energietransitie

De komende twintig tot dertig jaar zal onze landelijke energiehuishouding sterk veranderen. We moeten massaal van de fossiele brandstoffen af en overstappen naar duurzaam opgewekte energie.

6 oktober 2021

De laatste loden drinkwaterleidingen en asbest binnen gemeentelijk vastgoed

Afgelopen zomer verzocht de Rijksoverheid gemeenten met klem actuele data van loden leidingen vast te leggen binnen gemeentelijk vastgoed. Wanneer deze informatie niet beschikbaar is, worden gemeenten geacht de loodsituatie in kaart te brengen.

27 september 2021

Archeologen bekijken vondsten met leerlingen basisschool Oldenije

Vrijdag 24 september namen de archeologen Cuno Koopstra en Marlies van Kruining van MUG Ingenieursbureau, de leerlingen van basisschool de Oldenije wederom mee in de wereld van archeologie. Het was een vervolg op de archeologielessen die voor de zomervakantie plaatsvonden in verband met de verbouwing van het schoolgebouw.

15 juli 2021

Nieuwe dienst: thermische geleidbaarheidsmetingen

Nederland zit in een energietransitie. MUG Ingenieursbureau ondersteunt hierin, van het inmeten, analyseren, tot het begeleiden van en naar wind- en zonneparken. Om de duurzaam opgewekte energie te kunnen gebruiken worden wind- en zonneparken aangesloten op het stroomnet. Dit gebeurt met behulp van ondergrondse kabeltracés.

13 juli 2021

In gesprek met een beweger: Sjoerd Bakker aan de slag als projectleider energie bij MUG Ingenieursbureau

Sjoerd Bakker is per 1 juli begonnen als projectleider energie bij MUG Ingenieursbureau. Hiervoor werkte Sjoerd als omgevingsmanager voor Antea Group. In een interview vertelt hij over zijn carrièrestap, de uitdagingen van de energietransitie en de fiets als duurzaam vervoermiddel.

3 juni 2021

Archeologische depot vernieuwd en uitgebreid

Onze archeologen doen tijdens hun onderzoeken regelmatig allerlei bijzondere vondsten. Soms enkele, maar soms ook heel veel. Wat gebeurt er precies met die vondsten en waar worden ze bewaard?

27 mei 2021

Online 5G seminar 'Leefomgeving'

Op donderdag 10 juni 2021 spreekt collega Hans Hainje op het online 5G-seminar 'Leefomgeving'. Tijdens het seminar wordt dieper ingegaan op de leefomgeving en hoe 5G hier een rol in kan spelen. Het seminar wordt georganiseerd door 5Groningen.

30 april 2021

Maak kennis met ons team Energie!

Sinds begin van 2021 heeft MUG Ingenieursbureau een afdeling Energie die dagelijks werkt aan projecten op het gebied van duurzame energie.

1 april 2021

Edwin Oostinga nieuwe directeur MUG Ingenieursbureau

Vanaf 1 april 2021 is Edwin Oostinga de nieuwe directeur van MUG Ingenieursbureau. Edwin was hiervoor werkzaam als directeur regio Noord & Oost bij Strukton Civiel.

1 maart 2021

Uitbreiding laadpalen elektrische auto's

Bij de Dijkstra Groep stappen we steeds meer over op elektrische voertuigen. Afgelopen maand werd het aantal laadpunten bij ons kantoor in Leek uitgebreid.

15 januari 2021

Vestiging Wognum is erkend als leerbedrijf

Onze vestiging in Wognum is deze maand officieel door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf voor de opleiding landmeetkunde.

6 januari 2021

Opgraving De Vork in boek ProRail

In november 2020 verscheen het boek: 'Sporen in de archeologie'. Het boek is samengesteld door ProRail en beschrijft 25 jaar archeologisch onderzoek onder het spoor.

Certificering