Nieuws

27 januari 2022

Landmeters volgen training ‘Veilig werken op hoogte'

Afgelopen week ontvingen onze landmeters een training ‘Veilig werken op hoogte’. De training staat in het teken van valbeveiliging, bewustwording van de risico’s op valongelukken en het praktisch omgaan met deze kennis. Veilig werken staat bij ons voorop, met name bij werken op hoogte.

17 januari 2022

Vestiging Noord-Holland gaat verhuizen van Wognum naar Zwanenburg

Na vier jaar gevestigd te zijn geweest in Wognum, verhuist de Noord-Hollandse vestiging van MUG Ingenieursbureau naar een nieuwe locatie. Begin maart 2022 betrekken we onze nieuwe kantoorruimte aan Leeweg 2 in Zwanenburg.

30 november 2021

Hackathon geo-gegevens en GIS

Om geo-medewerkers meer inzicht te geven in het geo-domein, organiseerden we afgelopen week een hackathon. Deze is onderdeel van een traineeship Geo-ICT die met behulp van een SLIM subsidie wordt ontwikkeld door MUG Ingenieursbureau, NEO BV Netherlands, GeoBusiness Nederland, Esri Nederland en Fervent.

18 november 2021

Solarteam Stellingwerf College bezoekt MUG Ingenieursbureau

Afgelopen dinsdag bezocht het Solarteam van het Stellingwerf College uit Oosterwolde ons kantoor in Leek. Het team bestaat uit enthousiaste jongeren tussen de 14 en 17 jaar die al op jonge leeftijd bezig zijn met het thema energie.

9 november 2021

Verlenging Enterprise License Agreement met Esri Nederland

Vandaag hebben de adviesbureaus MUG Ingenieursbureau, Rho Adviseurs voor leefruimte en adviesbureau Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek besloten de Enterprise License Agreement (ELA) met Esri Nederland opnieuw voor 3 jaar te verlengen.

28 oktober 2021

Bijzondere archeologische expositie: Een sloot aan vondsten

Op dinsdag 26 oktober werd de expositie 'Een sloot aan vondsten' geopend in het Museum Wierdenland in Ezinge. De expositie is bijzonder omdat deze nu al te bezoeken is, terwijl de archeologische opgraving nog niet is afgerond.

11 oktober 2021

GIS, de versneller van de energietransitie

De komende twintig tot dertig jaar zal onze landelijke energiehuishouding sterk veranderen. We moeten massaal van de fossiele brandstoffen af en overstappen naar duurzaam opgewekte energie.

6 oktober 2021

De laatste loden drinkwaterleidingen en asbest binnen gemeentelijk vastgoed

Afgelopen zomer verzocht de Rijksoverheid gemeenten met klem actuele data van loden leidingen vast te leggen binnen gemeentelijk vastgoed. Wanneer deze informatie niet beschikbaar is, worden gemeenten geacht de loodsituatie in kaart te brengen.

27 september 2021

Archeologen bekijken vondsten met leerlingen basisschool Oldenije

Vrijdag 24 september namen de archeologen Cuno Koopstra en Marlies van Kruining van MUG Ingenieursbureau, de leerlingen van basisschool de Oldenije wederom mee in de wereld van archeologie. Het was een vervolg op de archeologielessen die voor de zomervakantie plaatsvonden in verband met de verbouwing van het schoolgebouw.

15 juli 2021

Nieuwe dienst: thermische geleidbaarheidsmetingen

Nederland zit in een energietransitie. MUG Ingenieursbureau ondersteunt hierin, van het inmeten, analyseren, tot het begeleiden van en naar wind- en zonneparken. Om de duurzaam opgewekte energie te kunnen gebruiken worden wind- en zonneparken aangesloten op het stroomnet. Dit gebeurt met behulp van ondergrondse kabeltracés.

13 juli 2021

In gesprek met een beweger: Sjoerd Bakker aan de slag als projectleider energie bij MUG Ingenieursbureau

Sjoerd Bakker is per 1 juli begonnen als projectleider energie bij MUG Ingenieursbureau. Hiervoor werkte Sjoerd als omgevingsmanager voor Antea Group. In een interview vertelt hij over zijn carrièrestap, de uitdagingen van de energietransitie en de fiets als duurzaam vervoermiddel.

3 juni 2021

Archeologische depot vernieuwd en uitgebreid

Onze archeologen doen tijdens hun onderzoeken regelmatig allerlei bijzondere vondsten. Soms enkele, maar soms ook heel veel. Wat gebeurt er precies met die vondsten en waar worden ze bewaard?

Certificering