Programma Helix: netverzwaring voor Kop van Noord-Holland en West-Friesland

26 juni 2023
2023-06-26 13:29:00

Op vrijdag 23 juni ondertekende A.Hak een raamcontract met Alliander voor programma Helix. Hierin gunt A.Hak een groot onderdeel van de opdracht aan MUG Ingenieursbureau. Helix bestaat uit een aanzienlijke netverzwaring in de ‘Kop van Noord-Holland’ en West-Friesland. Samen met deze partijen werken wij mee aan de energietransitie in Noord-Holland.

Verzwaring elektriciteitsnet
In het gebied boven het Noordzeekanaal (met uitzondering van Texel) is het stroomnet aan het maximum van zijn capaciteit geraakt. Grote nieuwe bedrijven kunnen daardoor soms geen elektriciteitsaansluiting krijgen. Ook aanbieders van energie, zoals windparken of zonneweides en zelfs particulieren met zonnepanelen op het dak, kunnen hun stroom niet via het elektriciteitsnet verkopen. Netbeheerder Liander verzwaart en vergroot daarom het elektriciteitsnet in Noord-Holland.

Strategisch en operationeel partner
De verzwaring en uitbreiding is een megaklus. Tweeduizend kilometer nieuwe kabel en 360 nieuwe transformatorhuisjes worden geplaatst, in samenwerking met gemeenten, de provincie en de omgevingsdiensten. A.Hak is één van de aannemers met een minimale contractduur van zes jaar en betrekt MUG Ingenieursbureau als strategische partner bij dit project. Wij verzorgen het Technisch- en Omgevingsmanagement in de VO- (voorlopig ontwerp), DO- (definitief ontwerp) en UO- (uitvoeringsontwerp) fases. 

Uitgebreide samenwerking
Er zijn vele grondeigenaren betrokken bij zo'n groot project als Helix. De tracés komen zowel in gemeentelijke grond als in de grond van particuliere perceeleigenaren te liggen. Wij zorgen dat het omgevingsmanagement soepel verloopt en stemmen afspraken af met stakeholders. Door samen te werken met grondeigenaren realiseren wij de benodigde conditionerende onderzoeken. Daarnaast regelen wij toestemmingen en vergunningen voor locaties voor transformatorhuisjes en kabels. Een enorme klus waar we straks vol energie aan beginnen!

De werkzaamheden starten in september en duren tot en met 2035.

Ondertekening contract tussen Liander en A.Hak

Certificering