Werkingsgebieden omgevingswet ontzorgd door MUG, Rho en Geodan FLO Legal

7 juli 2020
2020-07-07 10:50:00

Op maandag 6 juli 2020 ondertekenden MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte en Geodan FLO Legal een samenwerkingsovereenkomst in het kader van de Omgevingswet. Deze treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking.

De invoering van de Omgevingswet brengt bij veel gemeenten en waterschappen een onbekende, maar ook een ongekende hoeveelheid werk met zich mee. Zoals het aanmaken van de werkingsgebieden en de data die daarvoor op orde moet zijn. Het vereist specifieke kennis van zaken en een goede systematiek van inwinnen, vastleggen en beheren van omgevingsdata. Het doel van de samenwerking tussen Geodan FLO Legal, MUG en Rho, is om overheden te ondersteunen bij het optimaliseren van het werkproces, de juridisch correcte invoer van data en het beheer daarvan. Hiermee kunnen gemeenten efficiënt, tijdig en correct hun omgevingsdata op orde brengen en houden. In de samenwerking zijn MUG Ingenieursbureau en Rho Adviseurs vooral gericht op de data en de juridische aspecten, en biedt Geodan FLO Legal – naast juridische en geo-expertise – de ondersteunende tools en software. Gezamenlijk zijn zij hiermee een unieke partner voor gemeenten met inhoudelijke, juridische en technische kennis en tooling voor de invoering van de Omgevingswet. De ondertekening vond digitaal plaats, waarbij op afstand de samenwerkingsovereenkomst werd getekend en doorgegeven.

Certificering