Nieuwe dienst: thermische geleidbaarheidsmetingen

15 juli 2021
2021-07-15 08:12:00

Nederland zit in een energietransitie. MUG Ingenieursbureau ondersteunt hierin, van het inmeten, analyseren, tot het begeleiden van en naar wind- en zonneparken. Om de duurzaam opgewekte energie te kunnen gebruiken worden wind- en zonneparken aangesloten op het stroomnet. Dit gebeurt met behulp van ondergrondse kabeltrac├ęs.

Ondergrondse kabels kunnen erg warm worden als de thermische eigenschappen van de ondergrond niet geschikt zijn. Daarom wordt er voordat een kabeltracé de grond ingaat inzicht verkregen in de thermische geleidbaarheid van de ondergrond. Dit wordt ook wel een g-waardenanalyse genoemd. 

G-waardenanalyse
De resultaten van de g-waardenanalyse geven inzicht in of een kabel in de ondergrond kan worden aangebracht of dat er eerst aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Een voorbeeld van een aanpassing is backfillzand. Backfillzand zorgt ervoor dat oververhitting van kabels wordt voorkomen. Om procedures te versnellen heeft MUG Ingenieursbureau een thermische naald aangeschaft. 

Hukseflux FTN01 Field Thermal Needle System
Met behulp van de thermische naald (Hukseflux FTN01) kan MUG Ingenieursbureau de thermische geleidbaarheid van de ondergrond meten op diverse dieptes. De Hukseflux FTN01 bevat een verwarmingselement welke warmte afgeeft. De snelheid van de af te geven warmte wordt gemeten. Aan de hand van deze meting wordt de thermische geleidbaarheid bepaald. Dit betekent in de praktijk, dat MUG Ingenieursbureau efficiënt metingen kan verrichten op het gebied van thermische geleidbaarheid, door ingewonnen gegevens mee te nemen in bodemkundige milieuonderzoeken.

Certificering