Pilot: Augmented Reality

18 mei 2020

MUG Ingenieursbureau werkt aan een pilot waarbij we Augmented Reality inzetten bij het in beeld brengen van kabels en leidingen.

Het grote voordeel hiervan is dat een medewerker in het veld direct inzage heeft in ondergrondse kabels en leidingen. Het 3D model van de kabels en leidingen wordt over de daadwerkelijke situatie heen gelegd zoals te zien in de afbeelding.

Controle van werkzaamheden
Hierdoor hoeft geen vertaling van tekening naar de huidige situatie te worden gemaakt. De kans dat er bij graafwerkzaamheden beschadigingen aan kabels en leidingen optreden neemt hierdoor af. Naast kabels en leidingen passen wij deze werkzaamheden ook toe op controle van installatiewerkzaamheden van de aannemer. In één oogopslag ziet de gebruiker waar installaties ontbreken ten opzichte van het 3D BIM-ontwerp.

Certificering