Vondsten archeologische opgraving Adorp

Opgravingsdeel 2021

Tijdens de opgraving in Adorp zijn uitzonderlijk veel vondsten gedaan. De wierde is in de Romeinse tijd verlaten en functioneerde vervolgens circa 1850 jaar als weiland. Onze archeologen deden dagelijks vele vondsten waarvan we hieronder per dag de mooiste tonen.

Expositie
Vanaf 26 oktober 2021 is er een expositie over de opgraving in Museum Wierdenland in Ezinge. Houd onze website en social media in de gaten voor informatie.

14 oktober | Veiligstellen profielwand

Vandaag delen we voorlopig de laatste update. De opgraving wordt nu verder winterklaar gemaakt en afgedekt. We lopen samen met archeoloog Marco Bakker de gehele proefielwand nog een keer na en tijdens de gegevenscontrole krassen we de profielen extra diep in om de winterperiode te doorstaan.

13 oktober | Complete pot

Wederom een mooie vondst van de dag: een complete pot in een waterput.

12 oktober | Slijpsteen

Na een flinke regenbui zijn er mooie vondsten in het vlak schoongespoeld. Vandaag vonden onze archeologen een veel gebruikte slijpsteen, waarbij op beide zijden diepe groeven te zien zijn.

11 oktober | Winterklaar maken

Om de profielen te beschermen tegen het weer dekken we ze af met dekzeilen en een laagje aarde. In het voorjaar zullen we onder betere weersomstandigheden verder gaan met de opgraving. 

8 oktober | Romeinse hoefslof

Vandaag een mooie vondst van onze archeologen. Waarschijnlijk is dit ijzeren fragment een Romeinse hofslof dat onderdeel was van een Romeins paardentuig.

7 oktober | Pot met versierde rand

De vondst van de dag is een mooi versierde rand van een kleine pot uit de eerste eeuw. De pot is afgewerkt met drie lijnen vlak onder de rand. Kruizen met stippen aan weerszijden sieren de rest van de pot. Daartussen zijn cirkels met stippen aangebracht.

6 oktober | Aangepunte stok

Vandaag hebben we een sloot in werkput 6 tot op de bodem op vondsten doorgespit. Hierbij kwamen we niet alleen aardewerk en botresten tegen, maar ook meerdere stukken bewerkt hout. Het hout bestond uit fragmenten van eikenhout en enkele berken takjes. Het exemplaar op de foto is mooi aangepunt.

 

5 oktober | Complete pot

Vandaag trof onze archeoloog Martine Kremer een bijna complete pot aan in een waterput. Vrijwel alle scherven zijn geborgen en de originele vorm is nog intact.

 

4 oktober | Naald 

De vondst van de dag is een fragment van een naald. De naald van hoorn glimt door veelvuldig gebruik en wrijving.

1 oktober | Weefgewicht

Tijdens het opschaven van het oostprofiel troffen onze archeologen een zwaar weefgewicht aan. Dit werd vroeger gebruikt om genoeg spanning op de draden te houden tijdens het weven. Tot nog toe is dit het eerste conische gewicht dat gevonden is bij deze opgraving. In de achtergrond van de foto is de vondstlocatie nog goed te zien in het profiel.

30 september | Fibula 

Op het eerste gezicht lijkt deze vondst op een fibula met scharnier. Het metaal van de sluitspeld is volledig verroest, dus het blijft een verrassing wat er straks onder vandaan zal komen.

29 september | Onderkaak knaagdier

De vondst van de dag is een onderkaak van een klein knaagdier. Onze archeologen troffen de kaak aan in de slootvulling.

28 september | Inscannen opgraving

Vandaag hebben we een deel van de opgraving ingescand met een 3D laserscanner. Deze scan zetten we om in 360 graden beelden zodat we in de toekomst ook nog kunnen terugkijken in de opgraving. Zodra de scan te bekijken is zullen we hem hier delen en kunt u zelf ook in de opgraving rondkijken! Om de profielen tegen het weer te beschermen zijn ze na documentatie afgedekt met dekkleden.

 

27 september | Wandscherf

Uit de late ijzertijd is een wandscherf met golvende versieringen gevonden. Dit is de eerste scherf met dit type versiering dat aangetroffen is in Adorp.

24 september | Vrijwilligers

Vandaag willen we onze vrijwilligers in het zonnetje zetten: bedankt Eva, Anouk, Hans en Gina! Achter de tekentafel zien we Anko en in de achtergrond troffelt Bas aardewerk vrij.

23 september | Vloer van potscherven

De vondst van de dag is een groot aantal potscherven. Binnenshuis werd dit gebruikt om de vloer te verstevigen. Er zijn minimaal drie verschillende potten gebruikt.

22 september | Fibula met naald

Bij de aanleg van het westprofiel vonden onze archeologen een fibula met een dikke laag roest. Waarschijnlijk is de fibula nog compleet en zit de naald er nog aan.

21 september | Houten vlechtwerk

Opnieuw een houtvondst. Deze keer een ingeklapt vlechtwerk van hout. Mogelijk is het vlechtwerk ooit gebruikt als wand.

20 september | Spoor van natuursteen

De vondst van de dag is een spoor van natuursteen. Het bestaat uit een mengeling van graniet en zandsteen. Het bijzondere is dat de zandstenen bijna allemaal polijst stenen zijn. Aan de zwarte aanslag te zien gaat het waarschijnlijk om een vroegere haardplaats.

17 september | Waterput met bijna complete potten

Vandaag stuitten de archeologen op een mooie waterput met een aantal inheemse Romeinse potten. De potten stammen uit de eerste tot tweede eeuw na Christus.

16 september | Kraanmachinist Hendrik

Als kraanmachinist levert Hendrik uitzonderlijk werk tijdens de opgraving bij Adorp. Hij is een uitstekende graver en een echte logistieke meedenker. Als enthousiaste vliegende kiep support hij het team onder andere met profieltekeningen. Bedankt Hendrik!

15 september | Hangertje

De vondst van de dag is een mogelijk verguld hangertje uit de ijzertijd. Het hangertje is in de buurt van het takkenpad gevonden.

14 september | Pad van takken en twijgen

Vanmorgen is er een takken- en twijgenpad aangetroffen uit de ijzertijd. Het pad is gelegd op een ondergrond van mest/humeus materiaal. Enkele rechtopstaande paaltjes houden het pad bij elkaar. Bij het pad is ook een stukje gevlochten touw gevonden.

13 september | Bronzen naald

De vondst van vandaag is een bronzen object. Deze keer een naald die dateert uit de Romeinse tijd. De naald heeft een (deels afgebroken) oogje en kan zijn gebruikt voor zowel textiel als voor medische doeleinden (hechten).

10 september | Maalsteen

Vanmiddag troffen we een groot gedeelte aan van een maalsteen van tefriet. De Romeinen gebruikten deze vulkanische steensoort om graan mee fijn te malen. De luchtbelletjes in de steen zorgen ervoor dat de steen ruw blijft na veelvuldig gebruik.

9 september | Sestertie

De opgraving is net weer voortgezet als er een munt uit de Romeinse tijd gevonden wordt. De sestertie, een munt van koperlegering, werd in vroegere tijden gebruikt als rekeneenheid om grote bedragen in uit te drukken.

8 september | Waterputten

Vanochtend troffen we het profiel aan van twee waterputten. De linkerput lijkt jonger te zijn dan de rechter, maar beide dateren ze uit de ijzertijd.

7 september | Spinsteentje

Vandaag is er een spinsteentje aangetroffen, stammend uit het begin van de jaartelling. Door de inkeping aan de bovenkant van het spinsteentje liep waarschijnlijk het gesponnen draad.

6 september | Scherf terra sigillata

Vandaag werd het eerste scherfje terra sigillata aardewerk met eierlijst gevonden. Het oranjerode geglazuurde Romeinse aardewerk komt waarschijnlijk uit Midden-/Oost-Gallie en dateert uit de tweede tot derde eeuw na Christus. 

3 september | Randscherf

Op de laatste dag van de week troffelde vrijwilliger Rina een fraaie randscherf op. Bijzonder aan de versierde indrukken in de top van de rand is dat ze gemaakt lijken te zijn met een gereedschapje. Weer een mooi voorbeeld van een scherf die nog niet eerder op de vindplaats werd aangetroffen.

2 september | Proefput

Vandaag een mooi beeld van de proefput. Onderin is de blauwgrijze kwelder zichtbaar en daarboven een vuilgrijze vertrapte laag. Daarboven het lichtgekleurde eerste podium, het begin van de wierde.

1 september | Paalkuil

Vandaag hebben we weer een grondspoor gevonden. In de top van de natuurlijke kwelderafzettingen troffen we een paalkuil aan. De paalkuil ligt verscholen onder het podium (waar we eerder de staakgaatjes vonden) en wijst op een vlaknederzetting onder de wierde!

31 augustus | G3-pot

Vandaag troffen we in de zuidelijke wierde een G3-pot aan. Deze lag in een grote mestkuil in het oostelijk profiel van onze proefput. De pot dateert uit de midden ijzertijd.

30 augustus | Staakgaatjes

Vandaag geen voorwerp, maar een mooie vondst in het veld. We zijn begonnen met het aanleggen van een proefputje om de diepte van de archeologische sporen en de vondstdichtheid van de diepere lagen vast te stellen. Dit doen we om een betere schatting te kunnen maken van de nog komende werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden troffen we deze rij met schitterende staakgaatjes aan.

27 augustus | Fibula

De opgraving ligt nu even stil, maar binnen gaat de vondstverwerking door. Aardewerk en dierlijk botmateriaal worden gewassen en gedroogd in een speciale droogruimte, de metaalvondsten worden voorzichtig schoongemaakt. Het resultaat is vandaag een prachtige complete draadfibula met de naald er nog aan. De fibula komt uit de eerste of tweede eeuw na Christus.

26 augustus | Randscherf

Een scherf van de bovenste rand van een pot versierd met vingerafdrukken. De randscherf dateert uit de 1e eeuw na Christus. 

25 augustus | Object voor lichaamsverzorging 

Vandaag hebben we een object gevonden dat gebruikt werd voor lichaamsverzorging, waarschijnlijk is het een nagelreiniger.

24 augustus | K Voet 

De vondst van de dag is een voet van een pot uit de Romeinse tijd die tevens hergebruikt is als gewicht. Het halve boorgat van toen het als gewicht diende is te zien op de bovenste foto. De voet is nog helemaal compleet, maar niet meer intact.

23 augustus | Wandscherf met gaten 

De dagvondst is een wandscherf van een pot. Het wandfragment is bewerkt. Dit is te zien aan de ingeboorde gaten. Het is opmerkelijk dat de twee half geboorde gaten niet helemaal op één lijn zitten.

20 augustus | Sestertie

De vondst van vandaag is een grote sestertie. Dit is een bronzen Romeinse munt.

19 augustus | Grondspoor van een haardplaats

De vondst van de dag is een grondspoor van van een haardplaats. Op de locatie van het vuur is de onderdgrond (de klei) gebakken.

18 augustus | Grote pot

Vandaag heeft vrijwilliger Ger een grote pot in stukken met een gat in het midden van de bodem gevonden. 

17 augustus | IJzeren la tène fibula

Wat eerst een klompje roest lijkt, levert toch iets moois op. Bij de vondstverwerking kwam deze ijzeren la tène fibula tevoorschijn.

16 augustus | Kaasvorm

Vandaag vonden we een vroeg Romeinse kaasvorm. De vondst bestaat uit een vlakke plaat met een gat in het midden waaromheen een bolvormige rand is gevormd. Er wordt vermoed dat men hiermee kaas kon maken.

13 augustus | Vuursteen

Een vuurstenen werktuig met retouche. 

12 augustus | Fragment van een barnstenen kraal
 

Vrijwilliger Willem heeft vandaag een fragment van een barnstenen kraal opgetroffeld. 

11 augustus | Houten paal

De vondst van de dag is vandaag een houten paal die we in een paalkuil hebben aangetroffen. Nabij de paal hebben we een randscherf gevonden. Op basis van de aangetroffen scherf naast de paal denken we dat deze paal stamt uit de late IJzertijd.

10 augustus | Speelbal van aardewerk 

Een vondst uit de vondstverwerking is een speelbal of knikker gemaakt van aardewerk. In totaal hebben we hier drie stuks van gevonden en dit is het grootste exemplaar

9 augustus | Fibula

De vondst van de dag is een fibula. Deze is verstopt onder een dikke laag roest en grond. Naast de fibula hebben we enkele speelstenen en spinklosjes aangetroffen. De vrijwilligers hebben verschillende aardewerk concentraties aangetroffen. 

6 augustus | Draadfibula 

Vandaag delen we een vondst uit de vondsverwerking. Op de foto is een draadfibula zichtbaar uit het begin van de Romeinse tijd.

Verder zijn we erg blij en dankbaar dat we elke dag door circa vier vrijwilligers van de  AWN Nederlandse Archeologievereniging worden geholpen. Vandaag hebben zij allen één a twee speelstenen gevonden. 
 

5 augustus | Griffelbotje van een paard

Vandaag zijn we begonnen met de aanleg van vlak 5. Hier vinden we steeds meer goed bewaard bot. Veel stukken lijken een gepolijste zijde of kant te hebben. Op basis van een aangetroffen haardplaats en metaalvondsten vermoeden we dat we zijn beland in een zone waar ambachten werden uitgevoerd.

 

4 augustus | Twee speelstenen

De speelstenen zijn gemaakt van een gepolijste scherf. Opvallend is dat ze beide een versierde rand hebben. Deze stenen vertegenwoordigen waarschijnlijk een gelijke waarde of gelijke functie binnen een spel.

3 augustus | Middenvoetsbeen van een paard

Het middenvoetsbeen heeft snijsporen en mogelijk slijtage sporen van gebruik als handvat.

2 augustus | Spinklos

Spinklossen werden gebruikt voor het maken van een wollen draad.

Recente projecten Archeologie

Recente archeologie projecten

Certificering