Vondsten archeologische opgraving Adorp

Opgravingsdeel 2022

Net buiten Adorp hebben we de archeologische opgraving van de wierde weer hervat (ook wel bekend als de spoorwegwierde). Tijdens de opgraving in 2021 hebben we al uitzonderlijk veel vondsten gedaan in dit rijksmonument. Een deel hiervan is al zichtbaar in Museum Wierdenland in het nabijgelegen Ezinge. De wierde is in de Romeinse tijd verlaten en functioneerde vervolgens circa 1850 jaar als weiland. Onze archeologen doen dagelijks verschillende vondsten waarvan we hieronder per dag de mooiste tonen.

10 november | Archeologisch onderzoek volgend jaar weer van start

Vandaag delen we voorlopig de laatste update. De opgraving wordt nu verder winterklaar gemaakt en afgedekt.

8 november | Micromorfologisch onderzoek

Vandaag namen we monsters voor het micromorfologisch onderzoek. Het gaat in dit geval om de overgang van de naturlijke kwelder naar de onderste lagen van de wierde. In het lab worden de bakjes met grond in hars gezet. Na uitharden van de grond wordt het bakje verwijderd en wordt een dun slijpplaatje gemaakt van de inhoud. Dat slijpplaatje wordt dan microscopisch onderzocht om op die manier te achterhalen of de grond uit een bepaalde laag natuurlijk afgezet is, vertrapt is of geploegd is. Eventueel kan ook aanvullend onderzoek worden verricht aan de minerale opbouw en de aard van eventuele organische resten.

7 november | Pollenonderzoek

We hebben grote metalen ‘pollenbakken’ geslagen in de lagen van de wierde. In het lab onderzoeken we deze lagen op sporen van vegetatieresten, waaronder stuifmeelkorrels.

Onderzoek naar stuifmeelkorrels en resten van zaden (die komen uit andere grondmonsters) laten zien wat voor planten rondom de wierde groeiden en vertellen ons meer over de lokale veranderingen in het milieu.

4 november | Bemonstering kwelderlagen

De afgelopen week hebben we enkele lagen bemonsterd zodat deze later onderzocht kunnen worden. Dit zal ons meer kunnen vertellen over de datering van die lagen, hoe die lagen tot stand zijn gekomen en hoe de vegetatie rondom de wierde en in de regio eruit zag door de tijd heen. Op de foto zie je buisjes gezet in verschillende kwelderlagen onder de wierde. Sommige van die lagen zijn vertrapt door mensen. Door middel van de zogeheten OSL-datering kunnen de bemonsterde kwelderlagen worden gedateerd en daarmee hopelijk ook de eerste menselijke betreding van het gebied.

27 oktober | Houten restant van een paal

Bij het couperen van een paalspoor dat vlakbij een van de profielen werd aangetroffen kwamen we niet alleen de grondvulling tegen in het oude paalgat. Ook het houten restant van de onderkant van de paal troffen we daar aan. Tijdens de uitwerking zal een houtspecialist onderzoeken om wat voor soort hout het gaat.

Foto links: het gecoupeerde paalspoor. Foto rechts: het houten restant dat onderin de coupe werd aangetroffen.

24 oktober | Laatste putten afronden

Deze week zijn we bezig met de afronding van de aangelegde werkputten. Er worden dit jaar geen nieuwe putten meer gegraven. Het gaat vanaf nu vooral om profielen, bemonstering en controle. 

18 oktober | Paalsporen

Vandaag troffen we paalsporen aan van meerdere (opvolgende) huizen die op dezelfde plek hebben gestaan. Met het later afbreken van een huis zijn de palen weer uit de grond getrokken. Hout was schaars destijds, dus men was er zuinig op. Doordat de resterende paalgaten toen opgevuld zijn geraakt met grond van de oude vloerlagen zijn ze echter goed zichtbaar in de diepere grondlagen.

De drie diepste paalgaten waren tussen de 0,55 en 0,85 meter diep en lijken alle drie deel uitgemaakt te hebben van één gebouw.

17 oktober | Menselijke schedel

Vandaag troffen we stukjes van een menselijke schedel aan. De resten dateren vermoedelijk uit de eerste eeuwen v. Chr. Verder onderzoek helpt de mogelijke leeftijd en het geslacht van het individu te bepalen.

13 oktober | Klopsteen

Vandaag is deze steen van graniet gevonden, aan de rand van een waterput. Stenen kwamen vroeger niet voor op de kwelder. Hij is zo’n 2000 jaar geleden aangevoerd vanaf de hoge zandgronden naar het terpen- en wierdengebied om gebruikt te worden als klopsteen.

12 oktober | Terplagen in het profiel

Op de foto zie je het profiel aan de zuidkant van de wierde. We zien enkele terplagen die aan de flank van de wierde liggen met daarin twee kuilen die vermoedelijk uit de Romeinse tijd dateren. Onder de terplagen liggen de licht gekleurde kwelderlagen van de natuurlijke ondergrond.

11 oktober | Denarius 

Vandaag vonden we een denarius! Op de foto zie je de voor- en achterzijde van de zilveren munt, die stamt uit de Romeinse tijd. De munt zal voorzichtig schoongemaakt worden op ons depot.

10 oktober | Pit van sleedoorn

Vandaag troffen we een pitje van een sleedoorn aan uit de eerste eeuw n. Chr. Een heel bijzondere vondst omdat dit een plant is die niet kon groeien op de kwelder rondom de wierde.

7 oktober | Complete pot

Vandaag troffen we een forse archeologisch complete pot aan in de vulling van een waterput. Aanvankelijk leek het erop dat de pot compleet was. Na uitprepareren bleek dat de bodem ontbrak. Met deze pot kan de waterput waarin hij is gevonden gedateerd worden. Aan de hand van de randvorm kon namelijk bepaald worden dat het om een pot ging in de stijl van het zogeheten ‘Wierumaardewerk’.

Deze aardewerkstijl is kenmerkend voor de 1e eeuw n. Chr. en bleef in gebruik tot in de eerste helft van de 2e eeuw n. Chr. Dit betekent dat de waterput waarin deze pot is gevonden ook vrijwel zeker gedempt is in die periode. Altijd leuk om de week af te sluiten met een zo'n mooie vondst!

6 oktober | Spinsteen

Vandaag hebben onze archeologen een fraaie spinsteen aangetroffen. Dit mooie exemplaar is weer net even anders dan normaal: door de scherpe rand lijkt het net een klein potje.

5 oktober | Schoongemaakte fibula

Vandaag hebben we de fibula schoongemaakt. Wat een pareltje kwam eronder vandaan!

4 oktober | Geëmailleerde fibula

Vandaag vonden we een werkelijk schitterende geëmailleerde fibula. Deze schijffibula is aangetroffen in de waterput die gisteren aan het licht kwam! Morgen zal voorzichtig begonnen worden met het schoonmaken van dit pareltje!

3 oktober | Start van fase 2 van de opgraving

Na een lange periode van geen activiteiten aan de Munnikeweg kunnen we weer verder met onze opgraving.Op de eerste dag treffen we direct een grote waterput aan. Het kleurverschil tekent zich fraai af in het eerste vlak direct onder de bouwvoor. De put in het zuiden van de spoorwierde ligt dicht bij de in wp 9 aangetroffen waterput, waaruit een prachtige inheemse Romeinse hele pot met oren afkomstig is.

Recente projecten Archeologie

Recente archeologie projecten

Certificering